kenniscentrum-evc-logo-wit

 

donderdag 22 januari 2015

No Image

Nu contouren voor een nieuw stelsel voor validering op de arbeidsmarkt - waar EVC onderdeel van is - zich langzaam beginnen af te tekenen, is er vanuit het Kenniscentrum EVC behoefte aan reflectie. Hoe is EVC ook al weer ontstaan? Hoe is de ontwikkeling ervan verlopen en met welke nieuwe realiteit hebben we te maken? In een reeks artikelen blikken we dit jaar terug. 

Lees meer...

maandag 19 januari 2015

No Image

Op donderdag 5 maart 2015 verzorgt het Kenniscentrum EVC een workshop Verzilvering. Deze workshop is bestemd voor leden van examencommissies in het mbo en hbo en gaat in op de rol en verantwoordelijkheid van examencommissies bij verzilvering van ervaringscertificaten en verzilvering vanuit ECVET-pilots.

Lees meer...

maandag 19 januari 2015

No Image

Na een 3-jarig project is EVC500 met ingang van 1 januari 2015 een regeling geworden. Het betekent, dat jaarlijks voor 500 werknemers een door OTIB begeleid EVC-traject klaar staat.

Lees meer...

donderdag 15 januari 2015

No Image

Er komt ruim 40 miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan politie en Defensie. Het geld is vooral bestemd voor omscholing, begeleiding van werk naar werk en instroom van jongeren. 

Lees meer...

donderdag 15 januari 2015

No Image

In 2012 startte KCH Examens met het uitvoeren van EVC-trajecten voor de logistieke beroepen bij KLM. Na een succesvolle pilot voor de mbo-kwalificatie Logistiek supervisor werd het project uitgebreid met EVC-trajecten voor de kwalificaties Logistiek teamleider en Planner wegtransport.

Lees meer...

maandag 05 januari 2015

No Image

Minister Lodewijk Asscher maakte bekend dat er zo’n € 67,5 miljoen beschikbaar is voor een werkgelegenheidsplan in de levensmiddelenindustrie. In het kader van dit plan doen 250 werknemers een EVC-traject om hun vaardigheden op peil te houden.

Lees meer...

maandag 05 januari 2015

No Image

EVC wordt genoemd bij paragraaf 2.4.3 over kritische reflectie. Voor EVC gelden vergelijkbare eisen rond evaluatie,  informatievergaring, beoordeling van behaalde kwaliteit en eventuele verbeteracties als voor opleidingen en aspecten als didactische vormgeving of inbreng van het werkveld.

Lees meer...

maandag 05 januari 2015

No Image

Er komt in totaal zes miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan in de groothandel. Minister Asscher betaalt daarvan de helft, de andere helft wordt betaald door werkgevers en vakbonden in de sector. EVC is opgenomen in de afspraken over scholing en ontwikkeling.

Lees meer...

maandag 08 december 2014

No Image

OOM is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de metaalbewerking. De financiële bijdrage voor een of meer van de OOM-regelingen 2015 kan nu al aangevraagd worden.

Lees meer...

donderdag 04 december 2014

No Image

In het programma Ondernemerszaken bij RTL Zakelijk was 30 november 2014 jl. aandacht voor de voordelen van het ervaringscertificaat. Saskia Vaatstra, eigenaar van Vaatstra Installatietechniek, vertelt over het belang van EVC voor haar werknemers en voor de organisatie zelf. Het programma kan worden bekeken via de RTL-XL-site.

Lees meer...