kenniscentrum-evc-logo-wit

 

donderdag 09 juli 2015

No Image

Donderdag 25 juni 2015 vond er in 's-Hertogenbosch een bijeenkomst plaats over het project Peer Review voor EVC-aanbieders. De eerste ervaringen met Peer Review als methode voor kwaliteitszorg werden gedeeld. Aanvankelijk was het onwennig om een ‘concurrent’ in de keuken te laten kijken, maar al snel ontstond er vertrouwen en werd het uitdagend: wat kan ik leren van deze club?

Lees meer...

dinsdag 07 juli 2015

No Image

Op 26 juni 2015 vond alweer de vierde, goed bezochte workshop Verzilvering in de keten plaats. In deze workshop kwamen de opbrengsten van een inmiddels afgeronde ECVET-pilot aan bod. Welke voorwaarden zijn in de pilots gecreëerd om de resultaten van de validering om te zetten in o.a. vrijstelling van examinering?

Lees meer...

maandag 06 juli 2015

No Image

Binnen defensie en met name binnen de Koninklijke Marechaussee heeft er een onderzoek plaats gevonden naar de waarde en belang van een erkende kwalificatie voor interne en externe employability. Er is met name ingezoomd op de waarde van NLQF.

Lees meer...

donderdag 25 juni 2015

No Image

De sector gemeenten wil graag een transparante gemeentelijke arbeidsmarkt. Daarbij past een betere doorstroom en een medewerkersbestand dat een evenwichtige verdeling in generaties kent. Partijen spraken daartoe in de cao onder andere af dat voor medewerkers zonder startkwalificatie een EVC-traject mogelijk is.

Lees meer...

donderdag 25 juni 2015

No Image

Nederland staat voor een grote uitdaging om flexibel hoger onderwijs voor volwassenen beter mogelijk te maken. Om deeltijdonderwijs beter te laten aansluiten bij wat werkenden al hebben geleerd en meer ruimte te bieden voor differentiatie en individuele flexibiliteit, is het van belang dat opleidingen worden omschreven in termen van leeruitkomsten. Op 25 september en 9 oktober zijn er workshops hierover voor het hoger onderwijs.

Lees meer...

maandag 22 juni 2015

No Image

De Vereniging Restauratie Opleidingsprojecten Nederland (ROP) is opgericht om leerlingen die in de bouw hun opleiding begonnen zijn, te interesseren en motiveren voor het restauratievak. Nu wordt voorzien in 40 EVC-trajecten voor mensen met ervaring in het vak.

Lees meer...

maandag 15 juni 2015

No Image

In het sectorplan recreatie zijn onder andere 30 EVC-trajecten opgenomen. Medewerkers met ervaring in deze sector kunnen maximaal € 1.500,- vergoed krijgen voor hun EVC-procedure.

Lees meer...

maandag 15 juni 2015

No Image

STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche) startte afgelopen voorjaar in samenwerking met ROC Rivor  een pilot waarin flexkrachten op kosten van STOOF in 4 verschillende leerroutes (Zorg & Welzijn, Transport & Logistiek, Techniek en Dienstverlening) hun opgedane werkervaringen kunnen laten verzilveren door een diplomaroute op mbo niveau 2 te doorlopen.

Lees meer...

maandag 08 juni 2015

No Image

De minister van Defensie stelt in een brief aan de TK over de beleidsdoorlichting van het Flexibel Personeelssysteem (FPS) bij Defensie, dat EVC als instrument het meeste toegevoegde waarde heeft.

Lees meer...

maandag 01 juni 2015

No Image

Bij het EVC Dienstencentrum van RBO doolopen momenteel zo'n zeventig beschermingsbewindvoerders een EVC-traject. Per 1 april 2016 moet deze beroepsgroep voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen die op 1 april 2014 zijn vastgesteld.

Lees meer...