kenniscentrum-evc-logo-wit

 

maandag 24 augustus 2015

No Image

Het eindrapport is beschikbaar van het Europese onderzoek Diversity Improvement as a Viable Enrichment Resource for Society and Economy (DIVERSE).

Lees meer...

maandag 24 augustus 2015

No Image

Schoolbesturen zijn blij met de 2.200 pabo-afgestudeerden die voor vmbo-klassen staan, vooral vanwege hun pedagogische en didactische kwaliteit, leerlingenzorg en het goed kunnen differentiëren binnen de klassen. Dat staat in het onderzoek 'Wel bekwaam, (nog) niet bevoegd' naar pabo-gediplomeerden in het vmbo. EVC wordt als optie genoemd om te zorgen dat de pabo-gediplomeerden hun  bevoegdheid kunnen halen om in het vmbo les te geven.

Lees meer...

donderdag 20 augustus 2015

No Image

Steunpunt Taal en rekenen MBO publiceerde in juli 2015 cohortenschema’s vanaf 2015 met de kaders en regelgeving examens voor de generieke eisen Nederlandse taal, rekenen en Engels.

Lees meer...

dinsdag 18 augustus 2015

No Image

Cedefop staat voor European centre for the development of vocational training. Ondanks verbeteringen moet het volwassenenonderwijs nog steeds aantrekkelijker, toegankelijker en flexibeler worden schrijft Cedefop in een briefing note.

Lees meer...

dinsdag 18 augustus 2015

No Image

Uit een verdiepingsonderzoek blijkt dat EVC de arbeidsmogelijkheden voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten verhoogt. Het gaat om een onderzoek naar niet duurzaam volledig arbeidsongeschikten, zogenoemde WGA 80-100 populatie.

Lees meer...

maandag 17 augustus 2015

No Image

In het artikel Effectief en efficiënt opleiden - in het blad OC Rendement 6/7/2015 - wordt beschreven hoe met ECVET en EVC maatwerkmogelijkheden worden gerealiseerd voor werkenden.

Lees meer...

maandag 17 augustus 2015

No Image

Er is een hoge werkloosheid van jongeren en volwassenen met geen of een beperkte startkwalificatie. In de logistiek wordt in de toekomst een tekort aan personeel verwacht. De gemeente Oss is daarom samen met ROC De Leijgraaf het project ‘Kweekvijver medewerkers logistiek’ gestart.

Lees meer...

donderdag 16 juli 2015

No Image

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt 22 miljoen vrij voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. Aanvragen indienen kan van 19 oktober 2015 - 13 november 2015.

Lees meer...

donderdag 16 juli 2015

No Image

Op 30 juni 2015 besloot de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst inzake Sociaal Fonds voor de Graanbe- en/of verwerkende bedrijven; Hierin is ook EVC opgenomen.

Lees meer...

donderdag 16 juli 2015

No Image

Op 2 juli 2015 besloot de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie. In artikel 49, punt 2, is aandacht voor EVC.

Lees meer...