kenniscentrum-evc-logo-wit

 

zaterdag 04 februari 2012

No Image

De afgelopen jaren zag de Projectdirectie Leren & Werken grote onderlinge verschillen tussen regio's in aantallen EVC-trajecten. Via een kwalitatief onderzoek is meer inzicht ontstaan in de achterliggende oorzaken die deze verschillen kunnen verklaren.

Lees meer...

vrijdag 03 februari 2012

No Image

Door de sluiting van alle Schlecker-vestigingen in Nederland zullen zo’n 600 mensen op zoek gaan naar een andere baan. In samenwerking met het Mobiliteitscentrum in Tiel en het Kenniscentrum Handel HCM, wordt het personeel zoveel mogelijk begeleid naar nieuw werk.

Lees meer...

donderdag 02 februari 2012

No Image

Drie toonaangevende re-integratiebedrijven zijn een pilot project gestart die Wajongers de mogelijkheid biedt een ervaringscertificaat te behalen. Daarmee vergroten zij hun kans op (een duurzame) deelname aan de arbeidsmarkt. De re-integratiebedrijven Jobstap, ROZIJ Werk en Sterk in Werk begeleiden cliënten die door een arbeidshandicap in de regel moeite hebben om via een opleiding een diploma te behalen. Een aangepast EVC-traject in combinatie met het systeem Melba biedt hen die mogelijkheid juist wel.

Lees meer...

woensdag 01 februari 2012

No Image

Van 1 januari 2007 tot 31 december 2009 liep het project ‘Empowerment van vrouwen door EVC’. Cofora voert dit uit in opdracht van het Empowerment centre EVC. Dit project was één van de deelprojecten in het koepelproject ‘Duizend en Eén Kracht’. Cofora, Vluchtelingenwerk Nederland, Movisie en zes lokale afdelingen VluchtelingenWerk ondersteunden allochtone vrouwen zodat zij zelf hun competenties leerden ontdekken en waarderen.

Lees meer...

donderdag 12 januari 2012

No Image

EVC-procedures om met werkervaring toegang tot en zelfs vrijstellingen bij universitaire opleidingen te krijgen, kunnen zo ingericht worden dat ze niet leiden tot kwaliteitsverlies van de instroom. Dat stelt promovenda Desirée Joosten-ten Brinke in haar proefschrift ‘Assessment of Prior Learning’ waarop ze vrijdag 10 oktober 2008 aan de Open Universiteit Nederland promoveert. ‘Bij het mbo en hbo is de erkenning van verworven competenties gemeengoed aan het worden, maar bij universiteiten in binnen- en buitenland is er veel koudwatervrees. Mijn onderzoek toont aan dat de angst voor kwaliteitsverlies onterecht is.’

Lees meer...