kenniscentrum-evc-logo-wit

 

donderdag 22 oktober 2015

No Image

Het Flexibel Personeels Systeem bij Defensie (FPS) beoogt een voortdurende talentontwikkeling van militair personeel te bewerkstelligen.

Lees meer...

donderdag 22 oktober 2015

No Image

Het Job Program Bouw bereidt jongeren voor op een toekomst in de bouwsector. Het project wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de directie Samenleving en Zorg op Bonaire en vormt onderdeel van het plan voor de integrale wijkaanpak.

Lees meer...

dinsdag 06 oktober 2015

No Image

In deze workshop gaat het om leeruitkomsten die de drager moeten zijn van flexibel leerwegonafhankelijk onderwijs en toetsing.

Lees meer...

maandag 28 september 2015

No Image

Met een scholingsvoucher krijgt iemand met een WW-uitkering subsidie om een opleiding te volgen. Sinds september 2014 kan de scholingsvoucher ook gebruikt worden voor EVC.

Lees meer...

donderdag 24 september 2015

No Image

Op de Italiaanse zender RAI Scuola is een documentaire uitgezonden over validering en EVC. Deze is gefinancierd met middelen uit het Europees Sociaal Fonds en het materiaal is vrij om gebruik van te maken.

Lees meer...

dinsdag 15 september 2015

No Image

Op 1 september 2015 besloot de Minister van SZW tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de cao Timmerindustrie. Ook EVC is opgenomen.

Lees meer...

dinsdag 15 september 2015

No Image

Op 7 september 2015 besloot de Minister van SZW tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf inzake Sociaal Fonds. Voor EVC is een werkgeversvergoeding beschikbaar van € 927,-.

Lees meer...

donderdag 03 september 2015

No Image

De convenantpartners EVC (werkgevers-, werknemersorganisaties en de overheid) hebben besloten om de Stichting Examenkamer aan te wijzen als organisatie die de kwaliteitsborging van EVC als arbeidsmarktinstrument vanaf 1 januari 2016 gaat uitvoeren.

Lees meer...

maandag 31 augustus 2015

No Image

Per 20 augustus 2015 is de cao voor de Waterbouw bindend verklaard. EVC is hierin opgenomen.

Lees meer...

donderdag 27 augustus 2015

No Image

De MBO Raad is positief over het wetsvoorstel NLQF waarin wordt voorgesteld het Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) een wettelijke basis te geven en de niveaus van de kwalificaties in het vo, mbo en ho op de diploma’s en diplomasupplementen te vermelden.

Lees meer...