kenniscentrum-evc-logo-wit

 

maandag 16 november 2015

No Image

OP 9 november 2015 werd de cao voor het openbaar vervoer algemeen bindend verklaard. Ook EVC is opgenomen, zie BIJLAGE 23A, behorende bij artikel 50 A en artikel 68.

Lees meer...

donderdag 05 november 2015

No Image

Wat betekent de overgang van de kwaliteitsborging van EVC voor EVC-aanbieders en beoordelende organisaties? Hoe staat het met de afbouw van het huidige EVC-stelsel en opbouw van het systeem van validering in de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute dat begin 2016 ingaat? De huidige regierol van het ministerie van OCW voor de kwaliteitsborging van EVC-aanbieders wordt afgebouwd en de contouren voor het nieuwe systeem van kwaliteitsborging van EVC in de arbeidsmarktroute na 2015 worden scherper.

Lees meer...

donderdag 05 november 2015

No Image

Op dinsdag 17 november 2015 is er in Utrecht van 13.30 tot 15.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst over de afbouw en opbouw van het EVC-stelsel.

Lees meer...

donderdag 05 november 2015

No Image

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen worden door EP-Nuffic door een ‘diplomawaarderingsprocedure’ beoordeeld op hun studiekansen. Ook krijgen deze studenten een prestatiebeurs van € 10.000,- voor hun inburgeringscursus. Na 1 of 2 jaar kunnen zij dan instromen in het regulier hoger onderwijs.

Lees meer...

donderdag 05 november 2015

No Image

Minister Bussemaker (OCW) en minister Asscher (SZW) informeerden de Tweede Kamer op 26 oktober 2015 over de voortgang in 2015 van Leven Lang Leren.

Lees meer...

donderdag 05 november 2015

No Image

Bij defensie vinden ECVET-pilots plaats bij de landmacht, de marine, de luchtmacht en de marechaussee. Kolonel Van Tintelen, programmamanager UWV & Opleidingen, vertelt over wat de ECVET-pilots bijdragen aan het opleidingsprogramma.

Lees meer...

maandag 02 november 2015

No Image

In het Netwerk Validering - voortgekomen uit het voormalig Platform EVC - wisselen mbo-instellingen informatie uit over EVC en validering. Afgelopen jaar heeft een werkgroep Validering zich over de vraag gebogen wat mbo-instellingen moeten organiseren om onderwijs voor volwassenen een plek te geven. Denk aan verlengde intake, nader onderzoek, vrijstellingen van onderwijs, vrijstellingen van examinering: hoe pak je dat aan? In dit artikel een blik op de mogelijkheden en voorwaarden om validering en maatwerk voor volwassenen in het mbo te realiseren.

Lees meer...

maandag 02 november 2015

No Image

Met de transitie van het EVC-systeem naar een systeem van validering wordt de focus op EVC als het enige instrument voor het erkennen en waarderen van verworven competenties verlaten. In het systeem van validering wordt onderscheid gemaakt tussen de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute. Welke ondersteuning komt er voor de beide routes?

Lees meer...

maandag 26 oktober 2015

No Image

Met de transitie van het EVC-systeem naar een systeem van validering wordt de focus op EVC als het enige instrument voor het erkennen en waarderen van verworven competenties verlaten. In het systeem van validering wordt onderscheid gemaakt tussen de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute. Het Kenniscentrum EVC heeft in opdracht van het ministerie van OCW recentelijk een onderzoek uitgevoerd (0-meting) onder EVC-aanbieders en examencommissies om de ontwikkelingen rondom (de verbinding tussen) arbeidsmarkt en de onderwijsroute in kaart te brengen.

Lees meer...

donderdag 22 oktober 2015

No Image

De convenantpartners EVC (werkgevers-, werknemersorganisaties en de overheid) hebben de Stichting Examenkamer aangewezen als organisatie die de kwaliteitsborging van EVC als arbeidsmarktinstrument gaat uitvoeren. Activiteiten - waaronder ook  de goedkeuring van branchestandaarden en communicatie - zullen worden uitgevoerd onder de naam Nationaal Kenniscentrum EVC. Het huidige Kenniscentrum EVC houdt 31 december 2015 op te bestaan. 

Lees meer...