kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Het Kenniscentrum EVC biedt online zelfstudie modules aan. U heeft gratis toegang tot een elektronische leeromgeving (ELO) met de volgende modules: 

Naar de ELO

Basismodule EVC 
Na het volgen van deze module heeft u een duidelijk beeld over EVC. Aan bod komen: achtergrond, doel, stappen in een EVC-procedure, de Kwaliteitscode EVC en de opbouw van het ervaringscertificaat.
Doelgroep: beginnende assessoren, begeleiders, coördinatoren, intakers, leden van examencommissies, accountmanagers.

Schrijven ervaringscertificaat
De training ‘Schrijven van een ervaringscertificaat’ is gericht op het bevorderen van de kwaliteit en overdraagbaarheid van ervaringscertificaten. Het ervaringscertificaat is de rapportage van de EVC-procedure van een kandidaat. In het ervaringscertificaat moet staan welke onderdelen van de beoordelingsstandaard de kandidaat heeft aangetoond in de procedure, met een onderbouwing waaruit blijkt dat de kandidaat de onderdelen beheerst. Tijdens de training leert u hoe u met de schrijfwijzer van het Kenniscentrum EVC een kwaliteitsverbetering door kunt voeren ten aanzien van het ervaringscertificaat. De training wordt afgesloten met een eindopdracht waarin kennis en inzicht worden getoetst. Deze eindopdracht kan worden verkregen en ingeleverd via de elektronische leeromgeving (Moodle). De opdracht wordt beoordeeld door een vakexpert.
Doelgroep: assessoren, coördinatoren EVC, oud-deelnemers van de eendaagse training Schrijven Ervaringscertificaat.

Interne kwaliteitsborging
Deze training richt zich op een betere van naleving van de Kwaliteitscode EVC. In deze training leert u een analyse te maken van eigen sterktes en zwaktes ten aanzien van de Kwaliteitscode EVC. En er is aandacht voor maatregelen om verbetering aan te brengen. Naast de zichtbare kant (systemen e.d.) wordt ook ingegaan op de minder zichtbare kant (bewustzijn kwaliteit en handelen naar kwaliteit). Doel is om met behulp van kwaliteitsmodellen inzicht te krijgen in kwaliteit en mogelijke verbeteringen binnen de organisatie om te voldoen aan de kwaliteitscode EVC. Gevolg hiervan zijn goed opgestelde Ervaringscertificaten die verzilverd kunnen worden bij werkgevers en onderwijsinstellingen.
Doelgroep: coordinatoren, kwaliteitsmanagers.

Objectief beoordelen
In deze module richten we ons op objectief beoordelen.  We lichten observatie- en gesprekstechnieken toe. Deze kunnen worden ingezet bij bijvoorbeeld het afnemen van een performance assessment en het voeren van een criteriumgericht interview. De module bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Inleiding objectief beoordelen in een EVC-procedure 2. Observeren 3. Interviewen.
Doelgroep: portfoliobegeleiders en assessoren die de basismodule EVC hebben gevolgd.

Verzilvering ervaringscertificaat
Deze training is uitsluitend bestemd voor leden van examencommissies in het mbo en hbo en gaat in op de rol en verantwoordelijkheid van examencommissies bij verzilvering van ervaringscertificaten. De volgende onderwerpen komen aan de orde: - Verschillen tussen EVC, intake-assessment en vrijstellingenbeleid - Het ervaringscertificaat: aan welke eisen moet het voldoen? - Waar moet de examencommissie op letten bij het beoordelen van een ervaringscertificaat? - Hoe kunnen er verantwoorde beslissingen worden genomen over vrijstellingen c.q. (verkorte) opleidingstrajecten op basis van ervaringscertificaten? - Wat moet een examencommissie niet doen als het gaat om EVC? Daarnaast is er de gelegenheid om ervaringen met andere examencommissieleden ten aanzien van verzilvering uit te wisselen.
Doelgroep: leden van examencommissies in het mbo en hbo.