kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Het Kenniscentrum EVC biedt de volgende trainingen en workshop aan via open inschrijving. Mocht de training of workshop op dit moment niet worden aangeboden en bent u geinteresseerd in maatwerkwerkmogelijkheden kijk dan hier.

Training Schrijven ervaringscertificaat
De training ‘Schrijven van een ervaringscertificaat’ is gericht op het bevorderen van de kwaliteit en overdraagbaarheid van ervaringscertificaten. Het ervaringscertificaat is de rapportage van de EVC-procedure van een kandidaat. In het ervaringscertificaat moet staan welke onderdelen van de beoordelingsstandaard de kandidaat heeft aangetoond in de procedure, met een onderbouwing waaruit blijkt dat de kandidaat de onderdelen beheerst. Tijdens de training leert u hoe u met de schrijfwijzer van het Kenniscentrum EVC een kwaliteitsverbetering door kunt voeren ten aanzien van het ervaringscertificaat. De training wordt afgesloten met een eindopdracht waarin kennis en inzicht worden getoetst. Deze eindopdracht kan worden verkregen en ingeleverd via de elektronische leeromgeving (Moodle). De opdracht wordt beoordeeld door een vakexpert.
Doelgroep: assessoren, coördinatoren EVC, oud-deelnemers van de eendaagse training Schrijven Ervaringscertificaat.
Duur: tweedaagse training met een eindopdracht voor thuis.
Kosten: 250 euro.
Ga naar inschrijven open aanbod om te zien of er op dit moment een training is gepland.

Training Verzilvering ervaringscertificaat
Deze training is uitsluitend bestemd voor leden van examencommissies in het mbo en hbo en gaat in op de rol en verantwoordelijkheid van examencommissies bij verzilvering van ervaringscertificaten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- Verschillen tussen EVC, intake-assessment en vrijstellingenbeleid
- Het ervaringscertificaat: aan welke eisen moet het voldoen?
- Waar moet de examencommissie op letten bij het beoordelen van een ervaringscertificaat?
- Hoe kunnen er verantwoorde beslissingen worden genomen over vrijstellingen c.q. (verkorte) opleidingstrajecten op basis van ervaringscertificaten?
- Wat moet een examencommissie niet doen als het gaat om EVC?
Daarnaast is er de gelegenheid om ervaringen met andere examencommissieleden ten aanzien van verzilvering uit te wisselen.
Doelgroep: leden van examencommissies in het mbo en hbo.
Duur: een dag.
Kosten: 150 euro.
Ga naar inschrijven open aanbod om te zien of op dit moment een training is gepland.

Workshop Verzilvering
In deze workshop gaat het over de rol en verantwoordelijkheid van examencommissies.  Deze workshop handelt behalve over verzilvering van ervaringscertificaten in het algemeen ook over verzilvering vanuit ECVET-pilots. ECVET staat voor European Creditsystem for Vocational Education and Training. In verschillende ECVET-pilots wordt in Nederland onderzocht hoe ECVET-eenheden kunnen worden ingezet om mensen efficiënter van werk naar werk te helpen. Doelgroep: leden van examencommissies in het mbo en hbo.
Duur: 2,5 uur (10.00 - 12.30 uur).
Locatie: Utrecht.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshop.
Ga naar inschrijven open aanbod om te zien of er op dit moment een workshop gepland is.

Workshop leeruitkomsten hoger onderwijs
Om deeltijdonderwijs beter te laten aansluiten bij wat werkenden al hebben geleerd en meer ruimte te bieden voor differentiatie en individuele flexibiliteit, is het van belang dat opleidingen worden omschreven in termen van leeruitkomsten. Een dergelijke benadering met leeruitkomsten is essentieel om een diversiteit aan flexibele leertrajecten vorm te geven en tegelijkertijd standaardisering van de gewenste leerresultaten te kunnen waarborgen. Het gaat hierbij om leeruitkomsten die de drager moeten zijn van flexibel leerwegonafhankelijk onderwijs en toetsing.
Het Nederlands Partnerschap LLL organiseert een workshop Leeruitkomsten hoger onderwijs, bestemd voor onderwijsmanagers, medewerkers kwaliteitszorg en docenten. Het programma ziet er als volgt uit
• Waarom aan de slag met leeruitkomsten?
• Hoe ga je aan de slag met leeruitkomsten?
• Werken met het Tuning model.
• Stappenplan voor het formuleren van leeruitkomsten.
• Het valideren van leeruitkomsten.
• Andere zaken die van belang zijn voor het implementeren van flexibele trajecten voor volwassenen.
Om in te schrijven klik hier.