kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Het Kenniscentum biedt maatwerkmogelijkheden aan met betrekking tot onderstaande trainingsonderwerpen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het Kenniscentrum EVC, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 030-6374711.

Basismodule EVC 
Na het volgen van deze module heeft u een duidelijk beeld over EVC. Aan bod komen: achtergrond, doel, stappen in een EVC-procedure, de Kwaliteitscode EVC en de opbouw van het ervaringscertificaat.
Doelgroep: beginnende assessoren, begeleiders, coördinatoren, intakers, leden van examencommissies, accountmanagers.

Versterking loopbaandoel
De eerste fasen in een EVC-procedure zijn cruciaal voor het slagen van een EVC-traject. Intakers spelen hierin een belangrijke rol. In deze training staan we stil bij het voeren van een intakegesprek met een potentiële EVC-kandidaat. Na deze training bent u in staat om in te schatten of EVC de juiste weg is en haalbaar is. U zorgt ervoor dat de kandidaat met een realistische verwachting begint aan de EVC-procedure en dat zijn of haar loopbaandoel helder is. Tussentijdse uitval van kandidaten wordt hiermee voorkomen. U leert het loopbaandoel zodanig te formuleren dat het een goed startpunt is voor EVC. Na deze training bent u in staat om een gedegen intakegesprek te voeren in het kader van een EVC-procedure met gebruik van gesprekstechnieken. U krijgt inzicht in de verschillende fasen van het intakegesprek.
Doelgroep: intakers en EVC-coördinatoren.

Portfoliobegeleiding
In deze training wordt ingegaan op het begeleiden van de EVC-kandidaat bij het opbouwen van het
portfolio. U brengt een eigen (geanonomiseerd) portfolio van een kandidaat mee. Na afloop van de training bent u in staat om de kandidaat te begeleiden bij het verzamelen van kwalitatief hoogwaardige bewijslast. U heeft inzicht in het onderscheid tussen direct, indirect en contextgevende bewijsstukken. In de training wordt ingegaan op casuïstiek en werkwijzen van deelnemers in de portfoliobegeleiding. Met behulp van het competentieprofiel van de begeleider krijgt u inzicht in uw eigen competenties. Goede portfoliobegeleiding draagt in belangrijke mate bij aan een efficiënte en succesvolle EVC-procedure.
Doelgroep: Portfoliobegeleiders.

Instrumentenmix voor toetsing van competenties
In deze training krijgt u inzicht in het assessment binnen een EVC-procedure. U verdiept zich in de verschillende beoordelingsinstrumenten en de bijbehorende voor- en nadelen. U leert een gedegen instrumentenmix ontwikkelen, afgestemd op een specifieke standaard en doelgroep. U raakt vertrouwd met termen als validiteit, betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, normering en cesuur. Verder leert u werken met de eisen die worden gesteld aan competentiebewijzen volgens de VRAAK-methode. Deze training is specifiek gericht op verbetering van de EVC-kwaliteitscode 3. NB: Het betreft hier geen specifieke assessorentraining, maar een training die erop gericht is de kwaliteit van EVC in Nederlands op een hoger niveau te brengen. Er is een eindopdracht voor thuis. Bij voldoende resultaat wordt deze training afgesloten met een bewijs van kunnen.
Doelgroep: intakers, begeleiders en assessoren, coördinatoren EVC, kwaliteitsmanagers EVC, leden examencommissies, beoordelende organisaties.

Objectief beoordelen
In deze module richten we ons op objectief beoordelen. De module is bedoeld voor portfoliobegeleiders en assessoren die de basismodule EVC hebben gevolgd. We lichten observatie- en gesprekstechnieken toe. Deze kunnen worden ingezet bij bijvoorbeeld het afnemen van een performance assessment en het voeren van een criteriumgericht interview. De module bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Inleiding objectief beoordelen in een EVC-procedure 2. Observeren 3. Interviewen.

Schrijven ervaringscertificaat
De training ‘Schrijven van een ervaringscertificaat’ is gericht op het bevorderen van de kwaliteit en overdraagbaarheid van ervaringscertificaten. Het ervaringscertificaat is de rapportage van de EVC-procedure van een kandidaat. In het ervaringscertificaat moet staan welke onderdelen van de beoordelingsstandaard de kandidaat heeft aangetoond in de procedure, met een onderbouwing waaruit blijkt dat de kandidaat de onderdelen beheerst. Tijdens de training leert u hoe u met de schrijfwijzer van het Kenniscentrum EVC een kwaliteitsverbetering door kunt voeren ten aanzien van het ervaringscertificaat. De training wordt afgesloten met een eindopdracht waarin kennis en inzicht worden getoetst. Deze eindopdracht kan worden verkregen en ingeleverd via de elektronische leeromgeving (Moodle). De opdracht wordt beoordeeld door een vakexpert.
Doelgroep: assessoren, coördinatoren EVC, oud-deelnemers van de eendaagse training Schrijven Ervaringscertificaat.

Verzilvering ervaringscertificaat
Deze training is uitsluitend bestemd voor leden van examencommissies in het mbo en hbo en gaat in op de rol en verantwoordelijkheid van examencommissies bij verzilvering van ervaringscertificaten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Verschillen tussen EVC, intake-assessment en vrijstellingenbeleid
  • Het ervaringscertificaat: aan welke eisen moet het voldoen? 
  • Waar moet de examencommissie op letten bij het beoordelen van een ervaringscertificaat?
  • Hoe kunnen er verantwoorde beslissingen worden genomen over vrijstellingen c.q. (verkorte) opleidingstrajecten op basis van ervaringscertificaten?
  • Wat moet een examencommissie niet doen als het gaat om EVC? Daarnaast is er de gelegenheid om ervaringen met andere examencommissieleden ten aanzien van verzilvering uit te wisselen.

Doelgroep: leden van examencommissies in het mbo en hbo.

Interne kwaliteitsborging
Deze training richt zich op een betere van naleving van de Kwaliteitscode EVC. In deze training leert u een analyse te maken van eigen sterktes en zwaktes ten aanzien van de Kwaliteitscode EVC. En er is aandacht voor maatregelen om verbetering aan te brengen. Naast de zichtbare kant (systemen e.d.) wordt ook ingegaan op de minder zichtbare kant (bewustzijn kwaliteit en handelen naar kwaliteit). Doel is om met behulp van kwaliteitsmodellen inzicht te krijgen in kwaliteit en mogelijke verbeteringen binnen de organisatie om te voldoen aan de kwaliteitscode EVC. Gevolg hiervan zijn goed opgestelde ervaringscertificaten die verzilverd kunnen worden bij werkgevers en onderwijsinstellingen.
Doelgroep: coordinatoren, kwaliteitsmanagers.