kenniscentrum-evc-logo-wit

 

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Via een EVC-procedure kan iemand zijn kennis en ervaring officieel laten erkennen en vastleggen in een ervaringscertificaat. EVC is één van de bouwstenen voor een leven lang leren. Er zijn in Nederland ongeveer 36 organisaties die erkend zijn als EVC-aanbieder. Deze organisaties zijn opgenomen in het EVC-register.

OCW heeft op de website van DUO een register/overzicht waarin de door OCW tot nu toe toegekende erkenningen zijn opgenomen. Dit register met uitsluitend de formele informatie inzake de erkenning van de instelling en de kwalificaties, is bedoeld voor verificatie door de belastingdienst om vast te stellen of op rechtmatige basis gebruik gemaakt is van de voorheen van toepassing zijnde WVA subsidie, dan wel de huidige fiscale maatregel.

Wat biedt deze website voor EVC-professionals?

  • Alle EVC-professionals: een EVC-kennisbank met documenten over onderzoek, beleid, advies en ontwikkeling.
  • EVC-aanbieders en beoordelende organisaties: informatie en instrumenten om te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van EVC.
  • Organisaties die in het landelijke EVC-register willen worden opgenomen: stappenplan EVC-aanbieder worden. 
  • Leden van examencommissies: verdieping in hun rol en verantwoordelijkheid bij verzilvering van ervaringscertificaten.
  • Convenantpartners EVC: op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

Alle actuele informatie met betrekking tot EVC vind u op https://www.ervaringscertificaat.nl/