kenniscentrum-evc-logo-wit

 

dinsdag 28 oktober 2014

No Image

De contouren voor een nieuw stelsel voor validering op de arbeidsmarkt - waar EVC onderdeel van is - beginnen zich langzaam af te tekenen. In opdracht van de Convenantpartners EVC is een voorstel geschreven dat begin oktober 2014 is besproken. 

Lees meer...

maandag 27 oktober 2014

No Image

Met bijdragen van het ministerie van SZW ontwikkelt de Stichting Scholing en Werkgelegenheid Meubel (SSWM) nieuwe initiatieven om een brug te slaan tussen de huidige, economisch moeilijke tijd en het verwachte toekomstig herstel van de branche. Een van die initiatieven is het GroeiPlan Meubel & Interieurbouw.

Lees meer...

donderdag 16 oktober 2014

No Image

Op 1 oktober 2014 vond voor de tweede keer een workshop Verzilvering in de keten plaats in het kader van de ECVET-pilots die door het Partnerschap Leven Lang Leren worden uitgevoerd. Belangrijke succesfactoren zijn samenwerking tussen werkgever, onderwijsinstelling en EVC-aanbieder, een goede selectieprocedure en het betrekken van het lijnmanagement.

Lees meer...

maandag 13 oktober 2014

No Image

Het Partnerschap Leven Lang Leren organiseert op dinsdag 18 november 2014 een praktijksessie over efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. De titel is: Drie kansen voor een extra impuls richting de arbeidsmarkt: valideringsinstrumenten, ECVET en het NLQF

Lees meer...

donderdag 09 oktober 2014

No Image

Het Kenniscentrum EVC kreeg pas de vraag voorgelegd of er voor de entreedossiers (de vroegere AKA-dossiers) ook sprake van een domeinerkenning. Hoe zit dat precies?

Lees meer...

donderdag 02 oktober 2014

No Image

In het derde tijdvak van de Regeling cofinanciering sectorplannen staan bijscholing en omscholing centraal. Ook kosten voor EVC/EVP komen in aanmerking voor subisidie.

Lees meer...

maandag 29 september 2014

No Image

Per 1 september is de cao Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche bindend verklaard door de minister van SZW. Ook EVC is hierin opgenomen.

Lees meer...

donderdag 25 september 2014

No Image

In het kader van het Europese project Leven Lang Leren: Implementation of the European Agenda for Adult Learning Periode 2012 - 2014 organiseerde het ministerie van OCW een aantal activiteiten, waaronder een Peer Learning Activity met 11 landen en een conferentie over flexibel onderwijs voor volwassenen. Het belang van erkenning van deelcertificaten kwam duidelijk naar voren.

Lees meer...

donderdag 25 september 2014

No Image

Het rapport sociaaleconomische trends 2014 van Paul de Winden en Astrid Pleijers geeft een beeld van de leeractiviteiten waaraan volwassenen (25- tot 65-jarigen) in Nederland gedurende het jaar 2011 hebben deelgenomen.

Lees meer...

donderdag 25 september 2014

No Image

De Rijksbegroting 2015 Sociale Zaken en Werkgelegenheid introduceert de zogenoemde brug-WW. Het doel van deze uitkering is om mensen direct van werk-naar-werk te begeleiden en zo te voorkomen dat zij in de WW belanden. De maatregel scheelt de werkgever scholingskosten.

Lees meer...

donderdag 25 september 2014

No Image

Het scholingsbudget, dat beschikbaar is voor 55-plussers met een WW-uitkering, zal voortaan ook worden verstrekt aan werklozen vanaf 50 jaar om hun kansen op een baan te vergroten. Bovendien is de maximale vergoeding voor een opleiding verhoogd tot een bedrag van duizend euro per persoon en kan het ook worden ingezet voor EVC.

Lees meer...

maandag 08 september 2014

No Image

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft op grond van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen:

  • Het Financieel Kenniscentrum te Lemmer per 28 juni 2014 erkend als Wft-exameninstituut voor Wft-examens;
  • EVC Centrum Nederland B.V. te Hilversum per 26 augustus 2014 erkend als Wft-exameninstituut voor uitsluitend het afnemen van Wft-examens volgens de EVC-methodiek.

Lees meer...

donderdag 04 september 2014

No Image

Ondanks de aanhoudende economische crisis is de deelname van werkenden aan cursussen en trainingen de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. De kloof tussen laag- en hoogopgeleiden wordt echter groter.

Lees meer...

dinsdag 26 augustus 2014

No Image

In dit artikel beschrijft het Kenniscentrum EVC de meest actuele cijfers, onderzoeken en goede voorbeelden van EVC en geeft in alle beperktheid weer wat dit leert over de waarde van EVC. 

Lees meer...

dinsdag 19 augustus 2014

No Image

Op 24 juli 2014 werd de cao voor de Afbouw bindend verklaard. Artikel 66 gaat over EVC.

Lees meer...