kenniscentrum-evc-logo-wit

 

donderdag 16 april 2015

No Image

Afgelopen jaren bood UPGRADE (en daarvoor via ROC A12 Training & Advies) EVC-trajecten aan. UPGRADE gaat zich komende jaren nog nauwer verbinden aan ROC A12 en richt zich vanaf schooljaar 2015-2016 primair op de scholings- en diplomatrajecten volgend op een EVC-traject.

Lees meer...

donderdag 16 april 2015

No Image

Dat een diploma Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg uitgereikt wordt aan tien medewerkers is niet op zich niet uniek. Maar het bijzondere in dit geval is dat deze medewerkers hun ervaring en deskundigheid konden bewijzen en verzilveren via een EVC-traject dat gebaseerd was op ECVET-eenheden. En dat is nieuw in Nederland.

Lees meer...

donderdag 09 april 2015

No Image

Het Festival van het Leren wordt dit jaar van 11 - 20 september gevierd. Voro 15 mei kunt u een volwassene nomineren die werk en/of vrijwilligersactiviteiten heeft laten erkennen en valideren. 

Lees meer...

donderdag 09 april 2015

No Image

De contouren van een toekomstbestendige inrichting van het EVC-systeem worden steeds scherper. Het Kenniscentrum EVC is vorig jaar in opdracht van de convenantpartners aan de slag gegaan om samen met stakeholders te verkennen hoe het EVC-veld er in 2016 uit zou kunnen zien en wie waarvoor verantwoordelijk kan zijn.

Lees meer...

dinsdag 07 april 2015

No Image

Het ROC van Twente voerde EVC-trajecten uit voor medewerkers van AkzoNobel in Deventer. Na de voorlichting gingen 32 medewerkers een EVC-intakegesprek aan voor een procedure procesoperator.

Lees meer...

donderdag 02 april 2015

No Image

Op 5 maart 2015 vond alweer de derde workshop Verzilvering in de keten plaats. In deze workshop kwamen de opbrengsten van een inmiddels afgeronde ECVET-pilot aan bod. Welke voorwaarden zijn in de pilots gecreëerd om de resultaten van de validering om te zetten in o.a. vrijstelling van examinering? Belangrijke succesfactoren voor verzilvering waren: afstemming tussen werkgever, onderwijsinstelling en EVC-aanbieder, een goede selectieprocedure van de kandidaten én het betrekken van het lijnmanagement.

Lees meer...

maandag 02 februari 2015

No Image

Leven Lang Leren stond centraal tijdens het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie Onderwijs op 21 januari 2015. Scholing van werkenden staat al jaren op de agenda, maar komt niet goed van de grond. De Tweede Kamer vindt het te traag gaan.

Lees meer...

maandag 02 februari 2015

No Image

STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche) vergoedt maximaal € 400 per mentor- of EVC-traject. Deadline voor het reserveren is 1 maart 2015. Op basis van het aantal reserveringen zal STOOF uiterlijk 1 juni de definitieve toekenning kenbaar maken.

Lees meer...

dinsdag 27 januari 2015

No Image

De convenantpartners hebben in de notitie Voorstel en inrichting voor kwaliteitsborging drie pijlers benoemd die van belang zijn bij de transitie van het huidige EVC-systeem naar validering op de arbeidsmarkt:

Lees meer...

maandag 26 januari 2015

No Image

Onderzoek toont aan dat de impact van de economische crisis op de werkgelegenheid het kleinst was in lidstaten die meer investeerden in leven lang leven.

Lees meer...

donderdag 22 januari 2015

No Image

Nu contouren voor een nieuw stelsel voor validering op de arbeidsmarkt - waar EVC onderdeel van is - zich langzaam beginnen af te tekenen, is er vanuit het Kenniscentrum EVC behoefte aan reflectie. Hoe is EVC ook al weer ontstaan? Hoe is de ontwikkeling ervan verlopen en met welke nieuwe realiteit hebben we te maken? In een reeks artikelen blikken we dit jaar terug. 

Lees meer...

maandag 19 januari 2015

No Image

Op donderdag 5 maart 2015 verzorgt het Kenniscentrum EVC een workshop Verzilvering. Deze workshop is bestemd voor leden van examencommissies in het mbo en hbo en gaat in op de rol en verantwoordelijkheid van examencommissies bij verzilvering van ervaringscertificaten en verzilvering vanuit ECVET-pilots.

Lees meer...

maandag 19 januari 2015

No Image

Na een 3-jarig project is EVC500 met ingang van 1 januari 2015 een regeling geworden. Het betekent, dat jaarlijks voor 500 werknemers een door OTIB begeleid EVC-traject klaar staat.

Lees meer...

donderdag 15 januari 2015

No Image

Er komt ruim 40 miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan politie en Defensie. Het geld is vooral bestemd voor omscholing, begeleiding van werk naar werk en instroom van jongeren. 

Lees meer...

donderdag 15 januari 2015

No Image

In 2012 startte KCH Examens met het uitvoeren van EVC-trajecten voor de logistieke beroepen bij KLM. Na een succesvolle pilot voor de mbo-kwalificatie Logistiek supervisor werd het project uitgebreid met EVC-trajecten voor de kwalificaties Logistiek teamleider en Planner wegtransport.

Lees meer...