kenniscentrum-evc-logo-wit

 

maandag 22 juni 2015

No Image

De Vereniging Restauratie Opleidingsprojecten Nederland (ROP) is opgericht om leerlingen die in de bouw hun opleiding begonnen zijn, te interesseren en motiveren voor het restauratievak. Nu wordt voorzien in 40 EVC-trajecten voor mensen met ervaring in het vak.

Lees meer...

maandag 15 juni 2015

No Image

In het sectorplan recreatie zijn onder andere 30 EVC-trajecten opgenomen. Medewerkers met ervaring in deze sector kunnen maximaal € 1.500,- vergoed krijgen voor hun EVC-procedure.

Lees meer...

maandag 15 juni 2015

No Image

STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche) startte afgelopen voorjaar in samenwerking met ROC Rivor  een pilot waarin flexkrachten op kosten van STOOF in 4 verschillende leerroutes (Zorg & Welzijn, Transport & Logistiek, Techniek en Dienstverlening) hun opgedane werkervaringen kunnen laten verzilveren door een diplomaroute op mbo niveau 2 te doorlopen.

Lees meer...

maandag 08 juni 2015

No Image

De minister van Defensie stelt in een brief aan de TK over de beleidsdoorlichting van het Flexibel Personeelssysteem (FPS) bij Defensie, dat EVC als instrument het meeste toegevoegde waarde heeft.

Lees meer...

maandag 01 juni 2015

No Image

Bij het EVC Dienstencentrum van RBO doolopen momenteel zo'n zeventig beschermingsbewindvoerders een EVC-traject. Per 1 april 2016 moet deze beroepsgroep voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen die op 1 april 2014 zijn vastgesteld.

Lees meer...

maandag 01 juni 2015

No Image

In het artikel Ervaringscertificaat is uitgegroeid tot vaste waarde op dynamische arbeidsmarkt in het blad RBO Perspectief (nummer 22, 2015) wordt teruggeblikt op hoe EVC zich de afgelopen 20 jaar heeft ontwikkeld en wordt vooruitgekeken naar hoe het EVC-stelsel er na 2015 uit gaat zien.

Lees meer...

donderdag 21 mei 2015

No Image

Niets is zo aantrekkelijk als bij een andere EVC-aanbieder in de keuken kijken. Dan kun je overnemen wat goed is en goed kijken wat je zelf beter doet. Maar wat als de ander ook bij jou komt kijken? Is het dan ook nog zo aantrekkelijk? Twee gerenommeerde EVC-aanbieders, Libereaux en EVC Centrum Vigor, gingen de uitdaging aan en op 25 juni is er een bijeenkomst waar zij over hun ervaringen vertellen.

Lees meer...

donderdag 21 mei 2015

No Image

Op 26 juni a.s. organiseert het Kenniscentrum EVC van 9.30 uur tot 12.00 uur een workshop Verzilvering in de keten in Utrecht. Deze workshop is bestemd voor leden van examencommissies in het mbo en hbo en gaat in op de rol en verantwoordelijkheid van examencommissies bij verzilvering van ervaringscertificaten en verzilvering vanuit ECVET-pilots.

Lees meer...

maandag 18 mei 2015

No Image

Het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) heeft nog geld beschikbaar voor bedrijven die EVC willen voor werknemers.

Lees meer...

maandag 18 mei 2015

No Image

De Europese richtlijnen voor validering van non-formeel en informeel leren (30 april 2015) zijn geschreven voor individuen en organisaties die verantwoordelijk zijn voor het initiatief, de ontwikkeling, implementatie en praktijk van validering.

Lees meer...

maandag 18 mei 2015

No Image

De Canon beroepsonderwijs is een verzameling artikelen over verschillende onderwijsinhoudelijke zaken in het mbo en de volwasseneneducatie. Geschreven door experts uit onderzoek, beleid en het werkveld en uitgegeven door het ecbo. Een van de artikelen betreft het begrip leeruitkomsten.

Lees meer...

donderdag 23 april 2015

No Image

Op dinsdag 26 mei 2015 vindt er een  voorlichtingsbijeenkomst plaats voor EVC-aanbieders en beoordelende organisaties over de overgang van de kwaliteitsborging van EVC: afbouw en opbouw. De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur te Utrecht.

Lees meer...

maandag 20 april 2015

No Image

De SER-commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken (AMV) is een Verkenning leren in de toekomst gestart. Met deze verkenning wil de SER een bijdrage leveren aan het debat over veranderingen op de arbeidsmarkt onder invloed van onder meer technologische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor het leren in verschillende levensfasen.

Lees meer...

maandag 20 april 2015

No Image

Duurzameinzetbaarheid.nl is vernieuwd. EVC wordt op deze site vermeld als hulpmiddel op weg naar duurzame inzetbaarheid. Verder vindt u naast nieuwsberichten en informatie over bijeenkomsten verhalen van werkgevers en werknemers die al maatregelen nemen om inzetbaarheid te verbeteren.

Lees meer...

donderdag 16 april 2015

No Image

De werkgevers- en werknemersorganisaties in Groningen hebben in 2014 samen met de provincie Groningen de handen ineen geslagen en hebben een plan gemaakt dat in Groningen moet zorgen voor extra scholing, arbeidsinstroom en begeleiding voor jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees meer...