kenniscentrum-evc-logo-wit

 

dinsdag 06 maart 2012

No Image

Europass is een instrument waarin een Europese werknemer aangeeft over welke opleidingen en ervaring hij beschikt. Daarnaast kan hij op uniforme wijze persoonlijke vaardigheden en competenties kwijt in een soort uitgebreide curriculum vitae. Omdat Europass wordt gebruikt in alle landen van de Europese Unie, maakt dit instrument het gemakkelijker voor een werknemer om in een ander Europees land te solliciteren.
Lees het artikel

zondag 19 februari 2012

No Image

43 Poolse medewerkers van uitzendorganisatie Efficient at Work uit Poeldijk ontvingen onlangs een ervaringscertificaat. André van Leent van Efficient at Work: 'Wij vinden het belangrijk voor zowel onze uitzendkrachten als voor onze opdrachtgevers als duidelijk in beeld is op welk vlak de kwaliteiten van onze medewerkers liggen. Op deze wijze zijn we nog beter in staat om de juiste mensen op de juiste werkplek binnen het juiste bedrijf te plaatsen. Dit brengt meer werkplezier voor onze uitzendkrachten en dat zorgt uiteindelijk voor hogere productiviteit en kostenbesparing op arbeid.'
Lees het artikel

zaterdag 18 februari 2012

No Image

De eerste dertien kandidaten kregen onlangs het Wft-Pensioendiploma uitgereikt. Dit examen hebben zij met succes afgerond via een zogeheten EVC-procedure. Volgens het Exameninstituut Beroepsonderwijs Financiële Sector zijn dit de eerste Wft-pensioendiploma's die zijn behaald. Via het EVC-traject kunnen met name de ervaren pensioenadviseurs in korte tijd voldoen aan de nieuwe opleidingseis.
Lees het bericht

vrijdag 17 februari 2012

No Image

Op donderdag 16 februari ontvingen 45 Zoetermeerse werkzoekenden een ervaringscertificaat uit handen van wethouder Edo Haan van Werk en Inkomen. Zij werken in een Zoetermeerbaan, een tijdelijke baan bij maatschappelijke instellingen. Deze baan is bedoeld als opstap naar regulier werk.

Lees meer...

woensdag 15 februari 2012

No Image

Naar aanleiding van een vraag in het Netwerk EVC heeft de Inspectie van het Onderwijs bevestigd dat een EVC-kandidaat onder bepaalde voorwaarden ook ingeschreven kan worden als onderwijs-kandidaat. Als van te voren een afspraak wordt gemaakt over wat er in EVC-procedure wordt behandeld (en wat niet), kan men zich voor het gedeelte dat niet in de EVC-procedure wordt behandeld inschrijven in een opleiding. Deze kandidaten kunnen in het opleidingsstuk dan ook de toetsen Nederlandse taal en rekenen doen met het oog op verzilvering.

Lees meer...

zaterdag 11 februari 2012

No Image

Ook andere landen kennen het begrip 'Erkenning van Verworven Competenties (EVC)'. Er is alleen (nog) geen sprake van internationale EVC-procedures.
In Nederland kan een EVC-procedure leiden tot een ervaringscertificaat. Voor het behalen van een dergelijk ervaringscertificaat kunt u zich wenden tot een gecertificeerde EVC-aanbieder. Gecertificeerde EVC-aanbieders zijn opgenomen in het EVC-register. Alleen bij die aanbieders doorloopt u een EVC-procedure die leidt tot een erkend ervaringscertificaat.

Lees meer...

woensdag 08 februari 2012

No Image

CEDEFOP heeft de European Inventory of validation of non-formal and informal learning 2010 gepubliceerd (verschenen zomer 2011). Dit rapport bevat een overzicht van landenrapportages, case studies en thematische studies over hoe validatie van non-formeel en informeel leren - oftewel EVC - in verschillende landen is geïmplementeerd.

Lees meer...

woensdag 08 februari 2012

No Image

Op 1 augustus 2010 is de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht gegaan, waarmee een gemeenschappelijke basis is gelegd voor het taal- en rekenonderwijs in alle onderwijssectoren. Daarnaast is voor het mbo besloten om op basis van deze referentieniveaus centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in te voeren. Wat betekent dit voor EVC?

Lees meer...

dinsdag 07 februari 2012

No Image

De Onderwijsinspectie heeft een notitie geschreven over de werkwijze die wordt gevolgd als zij EVC tegen komt in het reguliere examenonderzoek. In de notitie staat beschreven waar de examencommissie op bevraagd wordt. Handig om EVC en de consequenties van EVC te bespreken met examencommissies.

maandag 06 februari 2012

No Image

De Stichting van de Arbeid gaat in op twee thema's uit het advies Een diploma van waarde: de kwaliteitsverbetering van examinering en EVC. Wat betreft EVC maakt de StvdA bezwaar tegen het voorstel van de Onderwijsraad om het aantal ervaringscertificaten per diplomatraject te maximeren tot 20-25%. Een dergelijke maximering druist in tegen de heersende opvatting dat informeel en non-formeel leren moet worden bevorderd en opgedane kennis en ervaring moet worden gewaardeerd.

Meer informatie

 

zaterdag 04 februari 2012

No Image

De afgelopen jaren zag de Projectdirectie Leren & Werken grote onderlinge verschillen tussen regio's in aantallen EVC-trajecten. Via een kwalitatief onderzoek is meer inzicht ontstaan in de achterliggende oorzaken die deze verschillen kunnen verklaren.

Lees meer...

vrijdag 03 februari 2012

No Image

Door de sluiting van alle Schlecker-vestigingen in Nederland zullen zo’n 600 mensen op zoek gaan naar een andere baan. In samenwerking met het Mobiliteitscentrum in Tiel en het Kenniscentrum Handel HCM, wordt het personeel zoveel mogelijk begeleid naar nieuw werk.

Lees meer...

donderdag 02 februari 2012

No Image

Drie toonaangevende re-integratiebedrijven zijn een pilot project gestart die Wajongers de mogelijkheid biedt een ervaringscertificaat te behalen. Daarmee vergroten zij hun kans op (een duurzame) deelname aan de arbeidsmarkt. De re-integratiebedrijven Jobstap, ROZIJ Werk en Sterk in Werk begeleiden cliënten die door een arbeidshandicap in de regel moeite hebben om via een opleiding een diploma te behalen. Een aangepast EVC-traject in combinatie met het systeem Melba biedt hen die mogelijkheid juist wel.

Lees meer...

woensdag 01 februari 2012

No Image

Van 1 januari 2007 tot 31 december 2009 liep het project ‘Empowerment van vrouwen door EVC’. Cofora voert dit uit in opdracht van het Empowerment centre EVC. Dit project was één van de deelprojecten in het koepelproject ‘Duizend en Eén Kracht’. Cofora, Vluchtelingenwerk Nederland, Movisie en zes lokale afdelingen VluchtelingenWerk ondersteunden allochtone vrouwen zodat zij zelf hun competenties leerden ontdekken en waarderen.

Lees meer...

donderdag 12 januari 2012

No Image

EVC-procedures om met werkervaring toegang tot en zelfs vrijstellingen bij universitaire opleidingen te krijgen, kunnen zo ingericht worden dat ze niet leiden tot kwaliteitsverlies van de instroom. Dat stelt promovenda Desirée Joosten-ten Brinke in haar proefschrift ‘Assessment of Prior Learning’ waarop ze vrijdag 10 oktober 2008 aan de Open Universiteit Nederland promoveert. ‘Bij het mbo en hbo is de erkenning van verworven competenties gemeengoed aan het worden, maar bij universiteiten in binnen- en buitenland is er veel koudwatervrees. Mijn onderzoek toont aan dat de angst voor kwaliteitsverlies onterecht is.’

Lees meer...