kenniscentrum-evc-logo-wit

 

dinsdag 08 januari 2013

No Image

ROC A12 Training & Advies en de Teach-In Group hebben dit jaar een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin samenwerking op het gebied van EVC werd bekrachtigd. Het doel is om door middel van inzet van kwalitatief hoogwaardige portfoliobegeleiders en assessoren de kwaliteit van EVC te waarborgen en flexibel te aan marktvraag te kunnen voldoen.

Lees meer...

donderdag 20 december 2012

No Image

Om gemeenten te ondersteunen bij de inzet van EVC- en EVP-trajecten heeft het A&O-fonds Gemeenten in samenwerking met Libereaux een handleiding ontwikkeld waarin het Ervaringscertificaat en Ervaringsprofiel worden gepositioneerd als waardevolle instrumenten voor loopbaanontwikkeling.

Lees meer...

donderdag 06 december 2012

No Image

Maandag 3 december stuurde de minister van OCW een beleidsreactie naar de Tweede Kamer op de inspectierapporten ‘Examencommissies en ervaringscertificaten. Over evc in het mbo en hbo’ en ’Goed verkort. Over de programmering en verantwoording van (ver)korte opleidingen in het hoger beroepsonderwijs’. Bij de brief gingen als bijlage een analyse over EVC en het inspectierapport ‘Goed verkort’ dat 3 december verscheen.

Lees meer...

donderdag 15 november 2012

No Image

Ruim vier miljoen diploma's digitaal

Op 1 november stelde de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ongeveer 4,1 miljoen diploma's on line beschikbaar, van middelbare schooldiploma's tot universiteitsbullen. In dit diplomaregister kunnen diplomabezitters gratis hun eigen diplomagegevens bekijken of een gecertificeerd uittreksel maken.

Lees meer...

maandag 12 november 2012

No Image

Twintig militairen van de Koninklijke Landmacht en het Korps Mariniers hebben op 9 november op de Kromhoutkazerne in Utrecht een civiel erkend diploma ontvangen. Zij zijn de eerste geslaagden in het EVC-project waarbij militaire vaardigheden zijn omgezet in een diploma.

Lees meer...

maandag 22 oktober 2012

No Image

De handleiding EVC, aan de slag ermee is online op de website van het Arbeidsmarkt- en Opleidingenfonds Provincies (A&O Provincies).  Klik hier om rechtstreeks naar de publicatie te gaan.

Lees meer...

dinsdag 02 oktober 2012

No Image

De gemeente Leeuwarden reikte afgelopen maand de eerste 25 ervaringscertificaten (EVC) uit aan mensen met een bijstandsuitkering die vrijwilligerswerk doen en graag een baan willen.

Lees meer...

maandag 10 september 2012

No Image

In de Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit WEB (gepubliceerd op 22 mei 2012, geldig vanaf studiejaar 2012-2013 voor cohorten die dan starten) staat dat kerntaken moeten worden beoordeeld met een driepunts, vijfpunts of tienpuntsschaal. Beoordeling van generieke onderdelen moet plaatsvinden middels een cijfer op een 10-puntsschaal.

Lees meer...

vrijdag 20 juli 2012

No Image


Deze voorlichtingsfilm (duur: vijf minuten) geeft aan wat EVC is, wat je er als medewerker aan hebt en hoe je aan een ervaringscertificaat kunt komen.
Naar de film

donderdag 19 juli 2012

No Image

Op woensdag 9 mei 2012 werd het eerste ervaringscertificaat bij de gemeente Boarnsterhim uitgereikt aan Jan Brouwer, medewerker van de gemeente. Voor het eerst in Nederland werd de branchestandaard  Adviseur Lokale Overheid (ALO) ingezet voor EVC.

Meer informatie

donderdag 12 juli 2012

No Image

Het EVC Servicepunt van het ROC van Twente en de Afdeling Examinering/Ervaringscertificaat van de Politieacademie hebben onlangs een intentieverklaring ondertekend, waarin samenwerking op het gebied van EVC werd bekrachtigd.

Lees meer...

donderdag 12 juli 2012

No Image

Het kabinet onderschrijft het toenemende belang van scholing en de opvatting van de SER dat de huidige markt voor postinitieel onderwijs over het geheel genomen behoorlijk functioneert. Met de SER is het kabinet van mening dat werkgevers en werknemers primair verantwoordelijk zijn voor de financiering van scholing en dat de overheid een aanvullende rol heeft.

Lees meer...

donderdag 12 juli 2012

No Image

Leger des Heils gebruikt EVC‬ om mensen zonder diploma die de arbeidsmarkt op willen te helpen. Mensen kunnen een EVC-traject volgen in de kledingwinkel van het Leger Des Heils, de 50|50 store in de stad Groningen.

Bekijk het filmpje! 

dinsdag 17 april 2012

No Image

FNV Bondgenoten betaalt max. € 750,- voor opleiding of ervaringscertificaat voor mensen die werkzaam zijn in de handel. Onder de noemer Winnen met leren stimuleert de vakbond mensen in zichzelf te investeren, o.a. door een ervaringscertificaat te halen. Ga voor meer informatie over de Ontdekcheque van € 750,- naar http://winnenmetleren.nl/ en download daar de Winnenmetleren-krant. Zowel in de krant als op de website wordt voorlichting over EVC gegeven en in de krant.

dinsdag 27 maart 2012

No Image

Tachtig bouwplaatsmedewerkers en middenkaderfunctionarissen in de bouw en infra hebben zaterdag 24 maart 2012 een vakdiploma gekregen. Zij hebben dit behaald, op basis van hun werkervaring, via de EVC-centra Bouw & Infra.


Lees het artikel