kenniscentrum-evc-logo-wit

 

woensdag 22 mei 2013

No Image

Het komt vaak voor: geen diploma‚Äôs, maar wel ervaring door werk, hobby, vrijwilligerswerk of  cursussen. Via EVC kunnen deze talenten en vaardigheden worden erkend.

Lees meer...

dinsdag 21 mei 2013

No Image

In het nieuwste nummer van de Nuffic Europa Expresse is onder meer aandacht voor de inrichting van een EU-breed systeem voor het erkennen van verworven competenties en EVC als arbeidsmarktinstrument.

Nuffic verstuurt de Europa Expresse vijf keer per jaar. In deze krant kunt u lezen over de modernisering van het hoger onderwijs in Europa en over de subsidieprogramma‚Äôs van de Europese Commissie. Medewerkers van Nederlandse hogeronderwijsinstellingen kunnen een gratis postabonnement aanvragen. Europa Expresse is ook als PDF beschikbaar.

Meer informatie

maandag 13 mei 2013

No Image

De stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) ontwikkelde een eigen EVC-portal voor medewerkers. Directeur Bob Kempink en projectleider Judith Barneveld van adviesbureau FCTB vertellen over de totstandkoming en het nut van deze portal.

Lees meer...

maandag 06 mei 2013

No Image

De gemeente Doetinchem en Kringloop Aktief werken sinds oktober 2009 samen om werkzoekenden een betere kans op de arbeidsmarkt te geven. Een groot aantal werkzoekenden heeft in de afgelopen jaren werkervaring opgedaan bij Kringloop Aktief. Velen hebben daarna een reguliere baan gevonden.

Lees meer...

dinsdag 16 april 2013

No Image

De Timmerindustrie heeft op dit moment te maken met krimp als gevolg van de economische recessie. Vanwege de vergrijzing van het huidige personeelsbestand is op termijn behoefte aan voldoende instroom om te kunnen voldoen aan de vervangingsvraag.

Lees meer...

dinsdag 16 april 2013

No Image

Mensen die werkzaam zijn in de Jeugdzorg als jeugdzorgwerker en geen hbo-diploma hebben kunnen dat hbo-diploma via verschillende wegen krijgen. Dit kan handig zijn voor wie in het beroepenregister opgenomen wil worden.

Lees meer...

dinsdag 16 april 2013

No Image

Op 4 april kwamen diverse betrokkenen bij het thema Leren en Werken bijeen om samen stil te staan bij de vraag: Hoe kunnen leerwerkloketten het erkennen van verworven competenties (EVC) stimuleren?

Lees meer...

dinsdag 12 maart 2013

No Image

Minister Asscher noemde EVC als instrument voor jongeren zonder formele kwalificatie in het dertigledendebat dat plaatsvond op 17 januari 2013. Dit debat ging over de groeiende jeugdwerkloosheid volgens de laatste cijfers van het CBS.

Lees meer...

maandag 04 maart 2013

No Image

Voor mensen met veel werkervaring die WFT-diploma's (Wet Financieel Toezicht) willen halen is EVC mogelijk. WFTNIVO is hiervoor erkend door het CDFD.

Lees meer...

maandag 04 maart 2013

No Image

Vanaf 1 januari 2014 is het alleen mogelijk om APK-keurmeester te worden als je in het bezit bent van een diploma MBO-3 niveau (eerste autotechnicus) of via een EVC-procedure.

Lees meer...

donderdag 28 februari 2013

No Image

In een artikel met als titel Duurzame inzetbaarheid: drie kansen voor een extra impuls legt tekstschrijver Ronald de Kreij uit hoe EVC, NLQF en ECVET kunnen bijdragen aan een betere duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.
Bijgaand schema toont ook deze drie instrumenten met de bijbehorende organisaties en beleidscontexten.

woensdag 06 februari 2013

No Image

Onder deze titel vond op 1 februari 2013 een bezinningsbijeenkomst plaats waar met alle betrokken partijen werd nagedacht over het EVC-bestel in Nederland. De uitkomsten werden vastgelegd in een notitie.

Lees meer...

dinsdag 05 februari 2013

No Image

Op 28 januari jl. organiseerde het Kenniscentrum EVC een bijeenkomst met een aantal sectoren om verkennend te praten over mogelijkheden voor intersectorale mobiliteit op de arbeidsmarkt. Ook de inzet van EVC als instrument om mobiliteit te bevorderen was onderwerp van gesprek.

Lees meer...

dinsdag 29 januari 2013

No Image

Reiswerk start in samenwerking met NHTV en Avans Hogeschool in Breda op 7 februari met een nieuw EVC-traject. Dit EVC-traject is bedoeld voor reisprofessionals die een mbo-diploma hebben, maar op hbo- niveau werken. Er is ruimte voor 20 deelnemers.

Lees meer...

maandag 21 januari 2013

No Image

Fundeon ontwikkelde op verzoek van de Vereniging voor aannemers in de sloop (VERAS) en de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (SVS) een kwalificatiedossier voor het beroep Sloper. Nu gaan deze partijen samen met BGA Nederland en ROC Radius College een vakopleiding voor het beroep ontwikkelen.

Lees meer...