kenniscentrum-evc-logo-wit

 

maandag 16 september 2013

No Image

Ruim 340 werkloze Gelderse bouwvakkers zijn de afgelopen twee jaar weer aan de slag gegaan via het project Nieuwe kansen in Gelderland, een samenwerking tussen de Gelderse bouwsector en UWV. Dat meldt UWV Gelderland Midden en Zuid. Het gaat om bouwvakkers die in 2011 hun baan verloren als gevolg van de financieel-economische crisis. Het project is medegefinancierd met Europese gelden.

Lees meer...

maandag 26 augustus 2013

No Image

De menukaart van de subsidieregeling Cofinanciering sectorplannen is gereed voor gebruik. Deze menukaart reikt handvatten aan voor arbeidsmarktsectoren om hun sectorplan vorm te geven. Ook EVC staat vermeld. Vanzelfsprekend moeten de maatregelen afgestemd zijn op de behoeften van de sector op basis van een analyse van de sectorale arbeidsmarkt.

Lees meer...

dinsdag 20 augustus 2013

No Image

Medewerkers van peuterspeelzalen die dit jaar worden geconfronteerd met andere arbeidsvoorwaarden na een harmonisatie vallen onder het sociaal plan harmonisatie peuterspeelzalen. Branchepartijen en vakbonden hebben besloten dit sociaal plan te verlengen tot en met 31 december 2013.

Lees meer...

maandag 19 augustus 2013

No Image

Het essay Klaar voor de start. Overwegingen bij de startkwalificatie gaat over de startkwalificatie (mei 2013, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling). De startkwalificatie is een betrekkelijk nieuw onderdeel binnen het onderwijsbestel, maar heeft een grote impact. Naast de bestaande leerplicht wordt hiermee een verplicht minimaal einddoel gesteld: leerlingen moeten een minimaal niveau halen (mbo niveau 2) voor ze het onderwijs mogen verlaten. Iedereen tot 23 jaar die de school verlaat zonder deze startkwalificatie heet een ‘voortijdige schoolverlater’.

Lees meer...

maandag 19 augustus 2013

No Image

Met ingang van 1 juni kunnen jongeren tot 27 jaar gebruik maken van de Haagse Leerwerkcheque. Met deze leerwerkcheque kunnen jongeren gedurende 6 maanden bij een werkgever naar keuze werkervaring opdoen, om zodoende hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Werkgevers krijgen de kans om op een eenvoudige wijze jong, gediplomeerd en gemotiveerd personeel binnen te halen en hen kennis te laten maken met hun bedrijf.

Lees meer...

maandag 08 juli 2013

No Image

De VNG, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF hebben afgesproken een sectorplan op te stellen om jeugdwerkloosheid te bestrijden en tegelijkertijd duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Met dit sectorplan willen de sociale partners gemeenten helpen om het negatieve effect van bezuinigingen op de werkgelegenheid voor jongeren te verminderen. Het plan moet ook bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers die steeds langer doorwerken.

Lees meer...

maandag 01 juli 2013

No Image

Movisie gaf in juni 2013 de volgende publicatie uit: Bewijs gevonden. Kwetsbare vrijwilligers sterker met Erkenning Verworven Competenties – Algemene vrijwilligerscompetenties.

Hierin wordt een methode beschreven waarbij vrijwilligers kunnen bewijzen wat ze kunnen. Movisie noemt de methode EVC-A.

Lees meer...

donderdag 20 juni 2013

No Image

NedTrain werkt sinds 2010 met EVC. EVC is voor NedTrain een instrument om medewerkers in kortere tijd naar een diploma toe te leiden. Jan van Geelkerken, projectleider Web op het spoor bij NedTrain, vertelt over de EVC-aanpak en wat het oplevert.

Lees meer...

maandag 17 juni 2013

No Image

Veertien monteurs gas, water en warmte van bedrijf Visser & Smit Hanab doen een EVC-traject. De eisen worden steeds strenger en zeker in de wereld van de ondergrondse ingrastructuur moeten werknemers meer diplomas's en certificaten hebben.

Lees meer...

maandag 17 juni 2013

No Image

In de kamerbrief van de minister van OCW d.d. 31 mei 2013 inzake 'Stand van zaken stukken AO Leven Lang Leren' staat de volgende passage over EVC:
Naar aanleiding van mijn beleidsreactie werken de convenantpartners EVC samen met relevante stakeholders aan een voorstel voor een toekomstbestendig stelsel voor validering van resultaten van non-formeel en informeel leren. Hiertoe is een stuurgroep EVC ingesteld door de convenantpartners. De eerste stap bestond uit de organisatie van een landelijke werkconferentie op 1 februari jl. om bouwstenen voor een toekomstbestendig stelsel op te halen.

Lees meer...

maandag 17 juni 2013

No Image

De Europese Commissie roept haar lidstaten op meer waarde toe te kennen aan kennis en vaardigheden die mensen opdoen buiten de school- en de collegebanken. In 2018 moeten alle EU-landen een systeem hebben ingericht voor het erkennen van verworven competenties (EVC). Nederland heeft zo’n systeem al jaren. In een artikel in de Europa Expresse (jaargang 8, mei 2013, nummer 39) wordt ingegaan op EVC in Nederland.  Een wondermiddel is het niet, maar de potentie is groot. Door EVC te promoten, laat je zien dat je mensen niet afrekent op de diploma’s die ze al of niet hebben gehaald, maar dat je ze waardeert om wie ze zijn en wat ze kunnen.

maandag 17 juni 2013

No Image

Na de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant heeft nu ook Flevoland een EVC/EVP-traject afgerond. Op dinsdag 21 mei jl. kregen 19 secretaresses tijdens een feestelijke bijeenkomst in het provinciehuis van Flevoland een EVC- of EVP-certificaat uitgereikt.

Lees meer...

maandag 10 juni 2013

No Image

In aanloop naar de nieuwe kwaliteitsnorm “Hiqure” van FOCWA heeft al het personeel van autoschadeherstelbedirjf Van der Niet in Noordwijk inmiddels een ervaringscertificaat in ontvangst genomen. Het personeel is met een uitgebreide praktijktoets gecertificeerd voor alle vaardigheden die in de loop der jaren eigen zijn gemaakt. Het certificaat is een aanvulling op de vele vaardigheden waar het personeel diploma’s voor heeft gehaald.

Meer informatie

donderdag 06 juni 2013

No Image

Leden van Nederland ICT die zijn gevestigd in Noord-Brabant, Gelderland of Limburg, kunnen in aanmerking komen voor een EGF-subsidie. EGF staat voor Europees Globaliseringsfonds. De EGF-subsidie heeft betrekking op bedrijven die als gevolg van de verdergaande globalisering medewerkers moeten ontslaan.

Lees meer...

maandag 03 juni 2013

No Image

Nibe-SVV en People in Transfer (PiT) hebben een gecombineerd EVC-traject ontwikkeld. Hiermee kunnen financieel dienstverleners in één traject hun mbo- of hbo-diploma én hun Wft-diploma’s halen.

Nibe-SVV biedt al Wft-EVC-trajecten aan. PiT doet dit ook, maar dan voor mbo- en hbo-opleidingen. Door de krachten te bundelen op EVC-gebied verwachten beide opleiders financieel dienstverleners beter van dienst te kunnen zijn.

Lees meer...