kenniscentrum-evc-logo-wit

 

donderdag 05 november 2015

No Image

Bij defensie vinden ECVET-pilots plaats bij de landmacht, de marine, de luchtmacht en de marechaussee. Kolonel Van Tintelen, programmamanager UWV & Opleidingen, vertelt over wat de ECVET-pilots bijdragen aan het opleidingsprogramma.

Lees meer...

maandag 02 november 2015

No Image

In het Netwerk Validering - voortgekomen uit het voormalig Platform EVC - wisselen mbo-instellingen informatie uit over EVC en validering. Afgelopen jaar heeft een werkgroep Validering zich over de vraag gebogen wat mbo-instellingen moeten organiseren om onderwijs voor volwassenen een plek te geven. Denk aan verlengde intake, nader onderzoek, vrijstellingen van onderwijs, vrijstellingen van examinering: hoe pak je dat aan? In dit artikel een blik op de mogelijkheden en voorwaarden om validering en maatwerk voor volwassenen in het mbo te realiseren.

Lees meer...

maandag 02 november 2015

No Image

Met de transitie van het EVC-systeem naar een systeem van validering wordt de focus op EVC als het enige instrument voor het erkennen en waarderen van verworven competenties verlaten. In het systeem van validering wordt onderscheid gemaakt tussen de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute. Welke ondersteuning komt er voor de beide routes?

Lees meer...

maandag 26 oktober 2015

No Image

Met de transitie van het EVC-systeem naar een systeem van validering wordt de focus op EVC als het enige instrument voor het erkennen en waarderen van verworven competenties verlaten. In het systeem van validering wordt onderscheid gemaakt tussen de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute. Het Kenniscentrum EVC heeft in opdracht van het ministerie van OCW recentelijk een onderzoek uitgevoerd (0-meting) onder EVC-aanbieders en examencommissies om de ontwikkelingen rondom (de verbinding tussen) arbeidsmarkt en de onderwijsroute in kaart te brengen.

Lees meer...

donderdag 22 oktober 2015

No Image

De convenantpartners EVC (werkgevers-, werknemersorganisaties en de overheid) hebben de Stichting Examenkamer aangewezen als organisatie die de kwaliteitsborging van EVC als arbeidsmarktinstrument gaat uitvoeren. Activiteiten - waaronder ook  de goedkeuring van branchestandaarden en communicatie - zullen worden uitgevoerd onder de naam Nationaal Kenniscentrum EVC. Het huidige Kenniscentrum EVC houdt 31 december 2015 op te bestaan. 

Lees meer...

donderdag 22 oktober 2015

No Image

Het Flexibel Personeels Systeem bij Defensie (FPS) beoogt een voortdurende talentontwikkeling van militair personeel te bewerkstelligen.

Lees meer...

donderdag 22 oktober 2015

No Image

Het Job Program Bouw bereidt jongeren voor op een toekomst in de bouwsector. Het project wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de directie Samenleving en Zorg op Bonaire en vormt onderdeel van het plan voor de integrale wijkaanpak.

Lees meer...

dinsdag 06 oktober 2015

No Image

In deze workshop gaat het om leeruitkomsten die de drager moeten zijn van flexibel leerwegonafhankelijk onderwijs en toetsing.

Lees meer...

maandag 28 september 2015

No Image

Met een scholingsvoucher krijgt iemand met een WW-uitkering subsidie om een opleiding te volgen. Sinds september 2014 kan de scholingsvoucher ook gebruikt worden voor EVC.

Lees meer...

donderdag 24 september 2015

No Image

Op de Italiaanse zender RAI Scuola is een documentaire uitgezonden over validering en EVC. Deze is gefinancierd met middelen uit het Europees Sociaal Fonds en het materiaal is vrij om gebruik van te maken.

Lees meer...

dinsdag 15 september 2015

No Image

Op 1 september 2015 besloot de Minister van SZW tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de cao Timmerindustrie. Ook EVC is opgenomen.

Lees meer...

dinsdag 15 september 2015

No Image

Op 7 september 2015 besloot de Minister van SZW tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf inzake Sociaal Fonds. Voor EVC is een werkgeversvergoeding beschikbaar van € 927,-.

Lees meer...

donderdag 03 september 2015

No Image

De convenantpartners EVC (werkgevers-, werknemersorganisaties en de overheid) hebben besloten om de Stichting Examenkamer aan te wijzen als organisatie die de kwaliteitsborging van EVC als arbeidsmarktinstrument vanaf 1 januari 2016 gaat uitvoeren.

Lees meer...

maandag 31 augustus 2015

No Image

Per 20 augustus 2015 is de cao voor de Waterbouw bindend verklaard. EVC is hierin opgenomen.

Lees meer...

donderdag 27 augustus 2015

No Image

De MBO Raad is positief over het wetsvoorstel NLQF waarin wordt voorgesteld het Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) een wettelijke basis te geven en de niveaus van de kwalificaties in het vo, mbo en ho op de diploma’s en diplomasupplementen te vermelden.

Lees meer...