kenniscentrum-evc-logo-wit

 

dinsdag 03 juni 2014

No Image

Kunnen werknemers efficiënter van werk naar werk geholpen worden? In deze tijd van veelvuldige ontslagen een belangrijke vraag. In enkele pilots wordt onderzocht hoe ECVET-eenheden kunnen worden ingezet om mensen te helpen om gevraagde competenties en diploma’s te halen.

Lees meer...

maandag 26 mei 2014

No Image

We weten dat investeren in duurzame inzetbaarheid lonend is voor zowel werkgever en werknemer. Maar hoe geef je beleid op dit gebied vorm? Waar moet je beginnen? Om organisaties en medewerkers hierbij te ondersteunen heeft het ministerie van SZW een vernieuwde toolbox gelanceerd.

Lees meer...

maandag 26 mei 2014

No Image

“Het EVC-traject heeft me zelfverzekerder gemaakt. Doordat je moet opschrijven wat je doet en kunt, weet ik nu heel goed waar ik sta, wat mijn visie is. Ik kan daardoor beter mijn mening geven”, vertelt Ilse Coene. Ilse is pedagogisch medewerker en haalde afgelopen jaar via het EVC-loket Kinderopvang haar ervaringscertificaat.

Lees meer...

maandag 26 mei 2014

No Image

CNV Vakmensen heeft een akkoord bereikt over een sociaal plan voor de werknemers van de Zeeuwse glasfabriek Sas Glas, die per 1 juli 2014 de productie staakt.  De directie spant zich ervoor in dat werknemers hun ervaring kunnen vastleggen in een ervaringscertificaat.

Lees meer...

maandag 26 mei 2014

No Image

Validering en maatwerk voor volwassenen is een actueel thema in het hbo getuige de notitie Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen van de Commissie-Rinnooy Kan. De Christelijke Hogeschool Ede is een mooi voorbeeld in deze. EVC sluit aan bij de wens van de CHE om maatwerk te leveren. De Christelijke Hogeschool Ede is op 10 april 2014 officieel erkend als EVC-aanbieder.

Lees meer...

maandag 26 mei 2014

No Image

Portefeuillehouder Jeroen van Berkel reikte certificaten uit aan de deelnemers van vrijwilligersproject '1001-en-één kracht'. De deelnemers hebben in dit traject hun verborgen talenten ontdekt, inzicht gekregen in hun eigen kunnen en een mooi portfolio opgebouwd. En zijn nu klaar voor de volgende stap: een EVC-procedure.

Meer informatie

maandag 26 mei 2014

No Image

Het Kenniscentrum EVC en de Nationale Assessorenbank organiseren op maandag 23 juni a.s. van 10.00 tot 14.00 uur in Utrecht een bijeenkomst over het aantonen van vakbekwaamheid van assessoren en begeleiders.

Lees meer...

dinsdag 13 mei 2014

No Image

Het Technisch Bureau Bouwnijverheid heeft een bijdrage van 1,56 miljoen euro uit het Europees Globaliseringsfonds (EGF) gevraagd voor de Gelderse en Overijsselse bouwsector. De aanvraag is in nauwe samenwerking met sociale partners en het UWV ingediend.

Lees meer...

dinsdag 22 april 2014

No Image

Minister Bussemaker ging langs verschillende MBO-instellingen door het hele land. Behalve werkbezoeken werden er ook bijeenkomsten georganiseerd rondom specifieke thema's. De uitkomsten zijn beschreven in het MBO Tourverslag. Een van de hoofdstukken gaat in op het leren van volwassenen.

Lees meer...

dinsdag 22 april 2014

No Image

Op 22 maart 2014 namen vakmensen in de bouw en infra een mbo-diploma in ontvangst. Zij haalden dit diploma op basis van hun werkervaring via de EVC-centra Bouw & Infra.

Lees meer...

dinsdag 22 april 2014

No Image

Op 10 april 2014 mocht ROCKWOOL tijdens het evenement VPL Biennale de Global VPL Prize 2014-award in ontvangst nemen. Het Roermondse bedrijf was genomineerd op basis van hun sterk ontwikkelde carrièremodellen: BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg), EVC (Eerder Verworven Competenties) en vakbekwaamheids-assessments.

Lees meer...

dinsdag 22 april 2014

No Image

Het verzilveren van ervaringscertificaten is nog steeds een uitdaging. Leon van Belle vertelt in dit artikel over de aanpak van JEPpersoonscertificering.

Lees meer...

vrijdag 18 april 2014

No Image

Tijdens de Dag van het Zwemonderwijs 17 april jl. vond de kick-off plaats van EVC-trajecten in de zwembranche. Door het Sociaal Fonds Recreatie wordt eenmalig een tegemoetkoming van €750,- verstrekt wanneer een werknemer het EVC-traject doorloopt.

Lees meer...

maandag 31 maart 2014

No Image

Laaggeschoolde uitzendkrachten kunnen dankzij het Sectorplan voor Uitzendkrachten binnenkort in aanmerking komen voor een opleiding of ervaringscertificaat waarmee ze hun kans op duurzaam werk vergroten. Dit is het tweede sectorplan dat door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is goedgekeurd.

Lees meer...

maandag 31 maart 2014

No Image

UWV en STOOF (Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche) hebben vandaag een convenant getekend over de uitvoering van het sectorplan voor Uitzendkrachten. Het sectorplan biedt laaggeschoolde uitzendkrachten de mogelijkheid om een om- of bijscholing te volgen of een ervaringscertificaat te halen.

Lees meer...