kenniscentrum-evc-logo-wit

 

dinsdag 19 augustus 2014

No Image

Op 28 juli 2014 werd de cao voor de Waterbouw bindend verklaard. Artikel 42 gaat over EVC. 

Lees meer...

dinsdag 19 augustus 2014

No Image

Op 29 juli 2014 is de cao Verzekeringsbedrijf voor Buitendienst en ook voor Binnendienst bindend verklaard. In artikel 6.3 over werkgelegenheids- en opleidingsbeleid is het recht op EVC opgenomen. 

Lees meer...

maandag 18 augustus 2014

No Image

Om het aantal uitgevoerde EVC-procedures in 2012 en 2013 vast te stellen heeft het Kenniscentrum EVC  EVC-aanbieders in april 2014 via een online vragenlijst bevraagd.

Lees meer...

dinsdag 12 augustus 2014

No Image

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt 22 miljoen vrij voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. Op 15 oktober 2014 start een nieuwe ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds). Bedrijven kunnen 50% subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten van maximaal € 20.000.

Lees meer...

dinsdag 08 juli 2014

No Image

De minister van OCW besteedt in een brief aan de Tweede Kamer (d.d. 2 juni 2014) inzake Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht mbo ook aandacht aan leermogelijkheden voor volwassenen. Ze wijst nadrukkelijk op het belang van maatwerk daarbij.

Lees meer...

maandag 07 juli 2014

No Image

Op 25 juni 2014 vond een workshop Verzilvering in de keten plaats in het kader van ECVET-pilots. De centrale vraag was: wat is er nodig om verzilvering goed te laten verlopen als het gaat om validering van ECVET-eenheden?

Lees meer...

maandag 07 juli 2014

No Image

Op 23 juni 2014 vond de bijeenkomst ‘Vakbekwaamheid van assessoren en begeleiders EVC’ plaats, georganiseerd door het Kenniscentrum EVC. Opbrengst van deze bijeenkomst is een overzicht van beroepsproducten waar begeleiders en assessoren hun vakbekwaamheid kunnen aantonen.

Lees meer...

maandag 07 juli 2014

No Image

Zestien medewerkers namen eind juni 2014 bij Florence in Rijswijk hun MBO diploma Helpende Zorg en Welzijn van het ID College in ontvangst.

Lees meer...

maandag 07 juli 2014

No Image

Fontys start eenjarige kopopleiding docent dans.De Fontys Academie voor Danseducatie biedt vanaf september 2014 de éénjarige, voltijd bacheloropleiding Docent Dans (kopopleiding) aan voor mensen die beschikken over een bachelor getuigschrift Dans, behaald in 2009 of later.

Lees meer...

maandag 07 juli 2014

No Image

Het Ervaringscertificaat biedt mogelijkheden voor in- en doorstroom binnen de zorgbranche. Het tilt zorgmedewerkers letterlijk naar een hoger niveau. Middels de campagne “Geef je ervaring meer gewicht.nl” wordt het ervaringscertificaat regionaal onder de aandacht gebracht bij werkgevers, werknemers en werkzoekenden.

Lees meer...

maandag 07 juli 2014

No Image

De eerste EVC-diploma’s in het kader van de nieuwe scholingsstructuur steigerbouw zijn een feit. Tijdens een feestelijke happening in Gorinchem ontvingen maar liefst 32 steigermonteurs hun diploma Monteur Steigerbouw uit handen van Betsie Brink, hoofd Loopbaantraject en EVC-centra Bouw & Infra.

Lees meer...

donderdag 26 juni 2014

No Image

Op 24 juni 2014 vond de praktijksessie Mobiliteit op de arbeidsmarkt plaats. Welk instrument zet u in voor welk doel? Wat werkt wel en wat werkt niet? Deze vraag stond centraal tijdens de praktijksessie op 24 juni 2014. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Kenniscentrum EVC in samenwerking met Blik op Werk.

Lees meer...

maandag 23 juni 2014

No Image

Sociale partners in de recreatiesector - RECRON, FNV Recreatie, CNV Vakmensen en Abvakabo FNV - hebben in samenwerking met het O&O-fonds SFRecreatie de verantwoordelijkheid opgepakt een sectorplan op te stellen. Zij hebben knelpunten in de sector geanalyseerd en hiervoor oplossingen geformuleerd in het Sectorplan Recreatie.

Lees meer...

maandag 23 juni 2014

No Image

Onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het voortgezet onderwijs is tevreden over hun werk. Dat blijkt uit een arbeidsmarktanalyse die ITS heeft uitgevoerd in opdracht van Voion. De analyse laat echter ook zien dat scholingsmogelijkheden vaak onbekend én onbenut zijn. Er liggen dus kansen om OOP'ers te 'empoweren'.

Lees meer...

dinsdag 17 juni 2014

No Image

Bij Philips in Nederland doorlopen op dit moment ongeveer 185 werkzoekenden en arbeidsgehandicapten een werkervaringstraject van een jaar, soms langer. Als we afgaan op de eerdere resultaten van het Philips Werkgelegenheidsplan (WGP), maakt ruim zeventig procent straks een geslaagde (r)entree op de arbeidsmarkt.

Lees meer...