kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Recente ontwikkelingen

Mede op basis van de verzilvering van ervaringscertificaten bij onderwijsinstellingen is er een discussie ontstaan over de kwantiteit, kwaliteit en effectiviteit van EVC en dat heeft onder meer geleid tot een herbezinning op het EVC-systeem en de rol van de overheid daarin. Om de focus helder te krijgen is besloten tot een transitie van het EVC-systeem naar een systeem van validering. EVC als instrument kan in de relevante context worden ingezet voor het erkennen en waarderen van verworven competenties: zowel in de arbeidsmarktroute waar het wordt toegepast in een EVC-procedure, als ook in de onderwijsroute waar het als instrument kan worden gebruikt voor het beoordelen van mogelijke vrijstellingen om te komen tot een verkort onderwijstraject.

Lees verder: EVC voor de arbeidsmarktroute en validering in de onderwijsroute