kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Per 1 juli 2016 is de erkenningsprocedure voor de arbeidsmarktroute gewijzigd. Per deze datum zal het Nationaal Kenniscentrum EVC de erkenningen uitvoeren voor nieuwe EVC-aanbieders, maar ook voor wat betreft de erkenning voor het mogen uitvoeren van EVC-procedures in nieuwe domeinen/sectoren en/of EVC-branchestandaarden door reeds aangewezen EVC-aanbieders.

De nieuwe erkenningen zullen gebaseerd zijn op de EVC-Kwaliteitscode 2.0.


Ook voor de erkenningen door het Nationaal Kenniscentrum EVC geldt dat voor de aanvraag door een instelling dan wel een erkende EVC-aanbieder er een beoordeling dient plaats te vinden door een van de erkende EVC-Beoordelende Organisaties. Hiervoor verwijzen wij u naar de website https://www.ervaringscertificaat.nl/bo.