kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Op 17 november 2015 vond er bij Zalencentrum Vredenburg in Utrecht een voorlichtingbijeenkomst plaats voor EVC-aanbieders en beoordelende organisaties over de gefaseerde afbouw en opbouw van het EVC-stelsel. Aan de orde kwamen: de gefaseerde afbouw beleidsregel afgifte EVC-verklaring, de afbouw/opbouw tot 2016 en de kwaliteitsborging vanaf 2016.

 

De wind mee voor EVC nieuwe stijl

Alle stoplichten staan op groen om door te gaan met EVC en validering:

  • Er komt een EVC Adviesraad: die zorgt voor signalering, stimulering, beleidsadvisering. Werkgevers, werknemers en ministeries worden vertegenwoordigd in de EVC Adviesraad.
  • Er komt structureel overleg tussen de EVC Adviesraad en de onderwijskoepels (signalering t.a.v. verbinding).
  • De inhoud van een nieuw convenant wordt begin 2016 gepresenteerd.
  • Het Nationaal Kenniscentrum EVC staat in de steigers.

De laatste jaren is een leven lang leren steeds belangrijker geworden en onderdeel geworden van beleid. Met de brief aan de Tweede Kamer van 2014 over een leven lang leren heeft het kabinet aangegeven dat dit een speerpunt is. De overheid wil dat ook volwassenen een mbo-opleiding kunnen volgen. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan immers snel; je moet voortdurend bij- en omscholen. EVC nieuwe stijl heeft de wind dus ook in dat opzicht mee.

Afbouw beleidsregel afgifte EVC-verklaring

De definitieve regelgeving voor de wijze van afbouw van de beleidsregel EVC zal OCW naar verwachting begin 2016 in de Staatscourant publiceren. Rond die datum zullen alle EVC-aanbieders met een brief van OCW over de wijzigingen worden geïnformeerd.
Het is aan EVC-aanbieders zelf om een keuze te maken of zij gebruik willen maken van de mogelijke verlenging in het kader van de huidige beleidsregel EVC tot uiterlijk 31 december 2017 of dat zij per 1 januari 2016 van het nieuwe systeem van validering in de arbeidsmarktroute gebruik willen maken. Inmiddels is duidelijk dat het merendeel van de EVC-aanbieders erkenningen wil verlengen voor mei 2016 zodat deze nog tot eind 2017 geldig zijn.

Op te richten aanbiedersoverleg

Op 15 december 2015 (om 15.00 uur bij Vergadercentrum Domstad in Utrecht) heeft inmiddels een bijeenkomst voor EVC-aanbieders plaatsgevonden. Het ging om een startbijeenkomst voor een te organiseren aanbiedersoverleg. Dit zal een belangrijk orgaan worden in de nieuwe structuur om de belangen en inzichten van de EVC-aanbieders een stem te laten krijgen.
Op de agenda stonden:

  •  Toekomstige organisatie aanbiedersoverleg
  •  Actuele stand van zaken nieuwe structuur
  •  EVC-register Nationaal Kenniscentrum
  •  Vragen, suggesties en zorgen van aanwezige aanbieders

Verslag en presentaties

Hieronder het verslag en de presentaties van de voorlichtingsbijeenkomst op 17 november 2015:

Verslag voorlichtingsbijeenkomst 17 november 2015 (PDF)

Presentatie Tijs Pijls Kenniscentrum EVC (PDF)

Presentatie Marjo Jansen OCW (PDF)

Presentatie Annie Kempers Nationaal Kenniscentrum EVC (PDF)