kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen worden door EP-Nuffic door een ‘diplomawaarderingsprocedure’ beoordeeld op hun studiekansen. Ook krijgen deze studenten een prestatiebeurs van € 10.000,- voor hun inburgeringscursus. Na 1 of 2 jaar kunnen zij dan instromen in het regulier hoger onderwijs.

Het EP-Nuffic krijgt hierin een bijzondere rol. “Als vergunninghouders al een diploma hebben behaald in hun land van herkomst, kunnen zij via een diplomawaarderingsprocedure door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in het mbo en het EP-Nuffic in het ho laten zien over welke competenties en kwaliteiten zij beschikken.”

Snelle integratie door diplomawaardering en erkenning van competenties
Bussemaker hoopt dat de vluchtelingen zo snel mogelijk kunnen integreren door hen met studie en opleiding kansen en perspectief te bieden. “Dit bevordert de kans op snelle integratie en economische zelfredzaamheid van deze groep. Diplomawaardering en erkenning van competenties maakt onderdeel uit van het inburgeringspakket. In lijn met motie Pechtold/Roemer zullen wij met het onderwijsveld bespreken hoe de procedure voor diplomawaardering en -erkenning kan worden verbeterd.”

Bron