kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Met de transitie van het EVC-systeem naar een systeem van validering wordt de focus op EVC als het enige instrument voor het erkennen en waarderen van verworven competenties verlaten. In het systeem van validering wordt onderscheid gemaakt tussen de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute. Het Kenniscentrum EVC heeft in opdracht van het ministerie van OCW recentelijk een onderzoek uitgevoerd (0-meting) onder EVC-aanbieders en examencommissies om de ontwikkelingen rondom (de verbinding tussen) arbeidsmarkt en de onderwijsroute in kaart te brengen.

De opbrengsten, conclusies en aanbevelingen zijn te vinden in de notitie Validering: de arbeidsmarktroute en onderwijsroute, 0-meting.

Notitie Validering: de arbeidsmarktroute en onderwijsroute, 0-meting (PDF)