kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Het Flexibel Personeels Systeem bij Defensie (FPS) beoogt een voortdurende talentontwikkeling van militair personeel te bewerkstelligen.

Talentontwikkeling geschiedt door het volgen van opleidingen en het opdoen van werkervaring in opeenvolgende functies. Daarnaast wordt talentontwikkeling ondersteund door diverse personeelsinstrumenten, zoals loopbaanbegeleiding, Erkenning Verworven Competenties (EVC) en het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). Hiermee investeert Defensie in de employability van de militair en versterkt het de interne en externe doorstroommogelijkheden.

Dit staat in de lijst met vragen van de Tweede Kamer m.b.t. de beleidsdoorlichting Defensie waarop de minister geantwoord heeft.

Naar de lijst met vragen en antwoorden