kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Het Job Program Bouw bereidt jongeren voor op een toekomst in de bouwsector. Het project wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de directie Samenleving en Zorg op Bonaire en vormt onderdeel van het plan voor de integrale wijkaanpak.

Na een praktijk van zes weken in de bouw, kregen de jongeren werk bij verschillende aannemers. De jongeren legden een portfolioaan met foto’s van het werk dat ze verrichtten in de bouw, diploma’s en een lijst van vorige werkgevers. Eind oktober 2015 legden de jongeren een proeve van bekwaamheid af. Dat is te beschouwen als een praktisch examen. Ook moesten zij hun portfolio verantwoorden. Twee maanden nadat zij werk hadden gevonden, ontvingen de jongeren een erkend certificaat ‘Eerder Verworven Competenties’ (EVC).

Inmiddels ging er ook een Job Program Bouw van start dat is gericht op werk voor elektriciens en lassers.

Bron