kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Op 1 september 2015 besloot de Minister van SZW tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de cao Timmerindustrie. Ook EVC is opgenomen.

Artikel 52 – Scholing
1.Er is een Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie, die ondermeer (bij)scholingsmogelijkheden organiseert op de gebieden:
- arbo, veiligheid en milieu
- communicatie en samenwerken
- kwaliteit
- management
- vakbekwaamheid kantoor
- vakbekwaamheid productie
- erkenning van verworven competenties (EVC)
De nadere voorwaarden waaronder van deze scholingsmogelijkheden gebruik gemaakt kan worden en de wijze waarop vergoedingen worden verstrekt, zijn opgenomen in het reglement declaratie cursus- en verletkosten van de SSWT, welke uitgevoerd wordt door de Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie.

Naar de cao