kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Op 7 september 2015 besloot de Minister van SZW tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf inzake Sociaal Fonds. Voor EVC is een werkgeversvergoeding beschikbaar van € 927,-.

Over EVC wordt het volgende vermeld:

Er is in het kader van EVC (Ervaringscertificaat) voor de werkgever een premie op de kostprijs beschikbaar, ten bedrage van € 927,-. Aanmelding is mogelijk via het exameninstituut IBKI Afdeling Deelnemersadministratie, antwoord-nummer 2427, postcode 3430 VB Nieuwegein. Nadere informatie staat beschreven op de website www.oomt.nl.

Naar het wijzigingsbesluit