kenniscentrum-evc-logo-wit

 

De convenantpartners EVC (werkgevers-, werknemersorganisaties en de overheid) hebben besloten om de Stichting Examenkamer aan te wijzen als organisatie die de kwaliteitsborging van EVC als arbeidsmarktinstrument vanaf 1 januari 2016 gaat uitvoeren.

In de komende periode zullen het Kenniscentrum EVC en de Stichting Examenkamer in onderling overleg werken aan een zorgvuldige overdracht en overgang van procedures, dossiers en producten. Werkgevers, werknemers, EVC-aanbieders, EVC-kandidaten en overige betrokken kunnen in deze overgangsfase blijven rekenen op een optimale dienstverlening.

Achtergrond
Het huidige EVC-stelsel gaat per 1 januari 2016 over in een systeem voor validering van persoonlijke kennis en kunde met twee routes: route 1 de arbeidsmarktroute en route 2 de onderwijsroute.
Doel van route 1 is kandidaten met een loopbaandoel de mogelijkheid bieden om verworven competenties te laten erkennen in een ervaringscertificaat. Voor route 1 is het van belang dat de opgebouwde positie van EVC (kwaliteit, kwantiteit, civiel effect) wordt bestendigd en waar mogelijk wordt verbeterd en uitgebreid.
Doel van route 2 is kandidaten met een diplomadoel de mogelijkheid te bieden tot validering van verworven competenties binnen de onderwijspoort waardoor met vrijstellingen en aanvullend onderwijs een erkend mbo- of ho-diploma kan worden behaald.
De regierol die het ministerie van OCW heeft in het huidige EVC-stelsel past niet meer in de nieuwe werkwijze en de subsidie van OCW voor het Kenniscentrum EVC vervalt per 1 januari 2016. Voor route 1, de arbeidsmarktroute, wordt Stichting Examenkamer de uitvoeringsorganisatie. Samen met alle betrokkenen in het stelsel van EVC zal aan de opzet van een financieringsgrondslag voor het stelsel worden gewerkt

Keuze voor Stichting Examenkamer
De Stichting Examenkamer is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Dit is van belang omdat een van de uitgangspunten voor de borging van de kwaliteit van EVC is om de kosten van EVC zo laag mogelijk te houden.
De Stichting Examenkamer heeft veel ervaring met het borgen van de kwaliteit van examenprocessen. Er is een goed gefundeerd plan voorgelegd waaruit een gedegen visie op en kennis van EVC blijkt. Kwaliteitsborging staat in het denken en werken van de Stichting Examenkamer voorop.
De Stichting Examenkamer zal het huidige systeem van kwaliteitsborging verder toespitsen op EVC als arbeidsmarktinstrument waarbij de Stichting Examenkamer goede mogelijkheden ziet om verbindingen te leggen op het gebied van leven lang leren.
De Stichting Examenkamer geeft haar taak als beoordelende organisatie voor EVC-aanbieders op nu zij als uitvoeringsorganisatie aan de slag gaat.
Het Kenniscentrum EVC zal betrokkenen, in samenspraak met de Stichting Examenkamer, de komende maanden blijven informeren over de voortgang na 2015.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum EVC, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel: 030-6374711 of de Stichting Examenkamer, tel: 055-5225433.

Lees voor meer informatie over de overgangsperiode die op 1 januari 2016 ingaat ook het volgende artikel:
Kwaliteitsborging van EVC: afbouw en opbouw