kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Per 20 augustus 2015 is de cao voor de Waterbouw bindend verklaard. EVC is hierin opgenomen.

Artikel 42 Erkenning van Verworven Competenties (EVC)

42.1 Werkgevers verbinden zich werknemers in de gelegenheid te stellen hun verworvenheden om te zetten in een regulier MBO- of HBO-diploma (EVC-traject). De eventuele kosten die voortvloeien uit dit traject worden door de werkgever gedragen. Eén en ander zal door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw worden gefaciliteerd.

Naar de cao Waterbouw