kenniscentrum-evc-logo-wit

 

De MBO Raad is positief over het wetsvoorstel NLQF waarin wordt voorgesteld het Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) een wettelijke basis te geven en de niveaus van de kwalificaties in het vo, mbo en ho op de diploma’s en diplomasupplementen te vermelden.

Dit wetsvoorstel vloeit voort uit de aanbeveling van april 2008 van het Europees Parlement en de Europese Raad over het European Qualifications Framework for Life Long Learning.  Voor de (inter)nationale positie van de Nederlandse mbo-student is het vermelden van een NLQF/EQF-niveau op het diploma van groot belang. Het zorgt ervoor dat de waarde van het mbo-diploma zowel nationaal als internationaal herkenbaar en onderling vergelijkbaar is met andere landen en andere kwalificaties.

Hogere inschaling
De MBO Raad is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het NLQF en heeft geadviseerd de mogelijkheid te bieden sommige mbo 4-kwalificaties in te schalen op EQF 5. Een oproep die overgenomen werd in het advies van de commissie Leijnse aan de minister. En dat de minister op haar beurt weer overnam in haar aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer (8.7.2011). In dit wetsvoorstel wordt de mogelijkheid tot hogere inschaling  via Algemene Maatregel van Bestuur (amvb) nu ook formeel vastgelegd.

Vermelding op waardedocumenten  
Pas nadat de amvb, waarbij de NLQF-niveaus van de gereguleerde kwalificaties zijn vastgesteld, in werking treedt is het verplicht het NLQF/EQF-niveau te vermelden op de waardedocumenten van de gereguleerde kwalificaties. Het moment waarop dit zal gebeuren is nog niet bekend. De MBO Raad pleit ervoor dat de overheid hierin zo spoedig mogelijk en helder communiceert naar het onderwijs.

Bron