kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Het eindrapport is beschikbaar van het Europese onderzoek Diversity Improvement as a Viable Enrichment Resource for Society and Economy (DIVERSE).

Belangrijkste doelstelling van DIVERSE is: bijdragen aan een meer gelijke behandeling van Third Country Nationals (TCN's) op de arbeidsmarkt door het in kaart brengen en verbeteren van ‘multi-stakeholder practices’ op het gebied van de erkenning van Skills, Knowledge and Competences (SKC).

Projectactiviteiten in Nederland behelsden:

  • In kaart brengen van beleid en procedures m.b.t. erkenning van Skills, Knowledge and Competences (SKC)
  • In kaart brengen van Diversity Management (DM) m.b.t. culturele diversiteit:
    - werving en selectie
    - interculturele aspecten op de werkvloer, sensibilisering
  • In kaart brengen hoe migranten worden betrokken bij vrijwilligerswerk
  • Ontwikkelen van een methode om formele competenties en informele en non-formele leerervaringen van TCN's beter te kunnen waarderen en beoordelen.

Een van de conclusies luidt als volgt:

Many competences of TCN's remain unused in the Dutch labour market. Tapping more effectively into the economic potential of this group might provide the Netherlands with the human capital it requires to become a key player in the global knowledge economy.

Het Kenniscentrum EVC en CINOP leverden bijdragen aan dit onderzoek op het terrein van EVC.

Naar het rapport (PDF)