kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Schoolbesturen zijn blij met de 2.200 pabo-afgestudeerden die voor vmbo-klassen staan, vooral vanwege hun pedagogische en didactische kwaliteit, leerlingenzorg en het goed kunnen differentiëren binnen de klassen. Dat staat in het onderzoek 'Wel bekwaam, (nog) niet bevoegd' naar pabo-gediplomeerden in het vmbo. EVC wordt als optie genoemd om te zorgen dat de pabo-gediplomeerden hun  bevoegdheid kunnen halen om in het vmbo les te geven.

De overgrote meerderheid van deze pabo-ers is officieel niet bevoegd om les te geven in het vo. Hiervoor moeten ze een tweedegraads opleiding volgen. Velen zien hierin echter geen meerwaarde en het scholingsaanbod sluit slecht aan op de praktijkbehoefte.

Afspraken maken over bevoegdheid halen
De VO-raad is positief over de inzichten die het onderzoek geeft. In het sectorakkoord VO 2014-2017 staat dat OCW en VO-raad afspraken maken over de wijze waarop pabo-gediplomeerde docenten die in de onderbouw van het vmbo werken een passende bevoegdheid kunnen halen.
Het onderzoek geeft een verkenning van de mogelijkheden om het beleid voor bevoegdheden en opleiding van pabo-gediplomeerden aan te passen. Er komen drie beleidsopties naar voren:

  1. Bevoegdheden van pabo-gediplomeerden verruimen voor onderbouw vmbo
  2. Verkorte tweedegraadsopleiding voor pabo-gediplomeerden
  3. Maatwerkscholing bij lerarenopleidingen op basis van EVC

Over deze opties spreekt de VO-raad momenteel met de Onderwijscoöperatie, de lerarenopleidingen en OCW. De uitkomst van deze gesprekken zal onderdeel zijn van het plan van aanpak ‘Tegengaan onbevoegd lesgeven’ dat staatssecretaris Dekker dit najaar naar de Kamer stuurt.

Bron