kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Steunpunt Taal en rekenen MBO publiceerde in juli 2015 cohortenschema’s vanaf 2015 met de kaders en regelgeving examens voor de generieke eisen Nederlandse taal, rekenen en Engels.

Het gaat om de volgende schema's:

Mbo niveau

Cohort

Studiejaar diplomering

Schema

Entree

Cohorten vanaf 2014

In 2015 - 2016

A

Entree

Cohorten vanaf 2016

In 2016 - 2017

B

Entree

Cohorten vanaf 2016

In 2017 - 2018

C

Niveau 2 en 3

Cohorten vanaf 2012

In 2015 - 2016

D

Niveau 2 en 3

Cohorten vanaf 2012

In 2016 - 2017

E

Niveau 2 en 3

Cohorten vanaf 2012

In 2017 - 2018

F

Niveau 4

Cohort 2010 en 2011

In 2015 - 2016

G

Niveau 4

Cohorten vanaf 2012

In 2015 - 2016

H

Niveau 4

Cohorten vanaf 2012

In 2016 - 2017

I

Niveau 4

Cohorten vanaf 2012

In 2017 - 2018

J


Een korte toelichting:

1. De schema’s hebben alleen betrekking op de generieke exameneisen voor Nederlandse taal, rekenen en Engels, zoals beschreven in deel B van de kwalificatiedossiers; dus niet op de beroepsspecifieke eisen.
2. In de schema’s vindt u per onderdeel (Nederlandse taal, rekenen en - voor niveau 4 - Engels) informatie over:
- de wijze waarop de kwalificatie-eisen zijn geformuleerd
- de examens
- de slaag-zakbeslissing
3. De schema’s hebben betrekking op een bepaald mbo-niveau, een bepaald cohort (het studiejaar waarin de opleiding start) en het studiejaar van diplomering. Het studiejaar waarin het diploma wordt behaald is bepalend voor de slaag-zakbeslissing.
4. Er zijn verschillende varianten van het rekenexamen (2A, 2F, 2ER, 3F, 3ER). De slaag-zakbeslissing is voor alle varianten hetzelfde.
5. Op dit moment (juli 2015) is wijziging van wet- en regelgeving in voorbereiding waarmee een wettelijke basis wordt gecreëerd voor het 2A-, 2ER- en 3ER-rekenexamen en voor 2 soorten diploma’s voor de entree- en basisberoepsopleiding. De 2 soorten diploma’s worden hierna aangeduid met ‘basisdiploma’ (diploma gericht op uitstroom naar de arbeidsmarkt) en ‘doorstroomdiploma’ (diploma gericht op doorstroom naar opleiding op hoger niveau). De daadwerkelijke termen voor de diploma’s worden op een later moment bekendgemaakt. Onder voorbehoud dat de wet- en regelgeving daadwerkelijk wordt gewijzigd, zijn hierna de verschillende rekenexamens en diploma’s opgenomen.

Naar het overzicht (PDF)