kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Uit een verdiepingsonderzoek blijkt dat EVC de arbeidsmogelijkheden voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten verhoogt. Het gaat om een onderzoek naar niet duurzaam volledig arbeidsongeschikten, zogenoemde WGA 80-100 populatie.

EVC wordt op pagina 51 en 58 genoemd:

p. 51 Dit onderzoek leert dat het verkrijgen van een startkwalificatie, eventueel aan de hand van een Ervaringscertificaat Verworven Competenties (EVC), de arbeidsmogelijkheden in aanzienlijke mate vergroot.

p. 58 Gezien de oververtegenwoordiging van laaggeschoolden in de WGA 80-100 en de cruciale betekenis van scholing voor toename van de verdiencapaciteit is bevordering van het behalen van een startkwalificatie of een EVC van eminente betekenis.

Naar het onderzoek (PDF)