kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt 22 miljoen vrij voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. Aanvragen indienen kan van 19 oktober 2015 - 13 november 2015.

Er komt tweeëntwintig miljoen euro extra beschikbaar om meer mensen langer en productief aan het werk te houden. Dat kan bijvoorbeeld door werknemers te helpen gezond te blijven of tijdig te laten omscholen. Dat schreef minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 15 juli 2015 aan de Tweede Kamer.

Bedrijven en instellingen kunnen van 19 oktober tot en met 13 november 2015 een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW zodat ze kunnen werken aan de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Het geld is vrijgemaakt uit het Europees Sociaal Fonds. Een aanvrager kan maximaal tienduizend euro krijgen, op voorwaarde dat zelf de helft van het subsidiebedrag wordt bijgelegd. Bedrijven hebben in het najaar van 2014 ook een vraag kunnen indienen voor Europees geld. Er was toen ook ruim twintig miljoen euro te verdelen. Tweeduizend bedrijven hebben daaraan meegedaan.

Naast de verhoging van de AOW leeftijd zijn de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt een belangrijke reden om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Op deze manier kunnen werknemers tijdig nieuwe kennis en vaardigheden aanleren om te voorkomen dat ze uitvallen. Uit de TNO-cijfers 2014 op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) onder werknemers blijkt dat veel werknemers aangeven dat zij nieuwe kennis en vaardigheden missen, meer verzuimen en relatief vaak burn-out klachten hebben.

Meer informatie over de regeling is hier te vinden.