kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Op 30 juni 2015 besloot de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst inzake Sociaal Fonds voor de Graanbe- en/of verwerkende bedrijven; Hierin is ook EVC opgenomen.

Het recht op verstrekking voor individuele werkgevers op het gebied van tegemoetkoming EVC-trajecten is geregeld in het Reglement tegemoetkoming EVC.

Naar de cao