kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Op 26 juni 2015 vond alweer de vierde, goed bezochte workshop Verzilvering in de keten plaats. In deze workshop kwamen de opbrengsten van een inmiddels afgeronde ECVET-pilot aan bod. Welke voorwaarden zijn in de pilots gecreëerd om de resultaten van de validering om te zetten in o.a. vrijstelling van examinering?

De workshop werd georganiseerd en gefaciliteerd door het Partnerschap Leven lang Leren in samenwerking met twee pilotdeelnemers: EVC-aanbieder ISBW en verzilverende examencommissie ROC Ter Aa. Belangrijke succesfactoren voor verzilvering waren: afstemming tussen werkgever, onderwijsinstelling en EVC-aanbieder, een goede selectieprocedure van de kandidaten én het betrekken van het lijnmanagement.

Verslag workshop Verzilvering in de keten 26 juni 2015 (PDF)