kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Binnen defensie en met name binnen de Koninklijke Marechaussee heeft er een onderzoek plaats gevonden naar de waarde en belang van een erkende kwalificatie voor interne en externe employability. Er is met name ingezoomd op de waarde van NLQF.

 Het betreft een masterthesis van Bas Alderlieste (Universiteit Utrecht Faculteit Sociale Wetenschappen, Master Onderwijskundig Ontwerp & Advisering, themagebied Leren in Organisaties).

Er zijn 17 interviews afgenomen bij Defensiemedewerkers, waarvan acht een NLQF-kwalificatie bezaten, vijf medewerkers binnen interne sollicitatieprocedures werkzaamheden uitvoerden en vier medewerkers uitstromend personeel begeleidden. Uit het onderzoek blijkt dat NLQF-kwalificaties voor wat betreft de externe employability een meerwaarde kunnen hebben, doordat het opleidingsniveau inzichtelijk wordt gemaakt voor externe werkgevers. Door de sociale status van NLQF-kwalificaties te stimuleren, kunnen de NLQF-kwalificaties in waarde stijgen voor de werknemers employability.

Het belang van erkende kwalificaties voor de interne en externe employability van werknemers (PDF)