kenniscentrum-evc-logo-wit

 

De sector gemeenten wil graag een transparante gemeentelijke arbeidsmarkt. Daarbij past een betere doorstroom en een medewerkersbestand dat een evenwichtige verdeling in generaties kent. Partijen spraken daartoe in de cao onder andere af dat voor medewerkers zonder startkwalificatie een EVC-traject mogelijk is.

Partijen maakten de volgende afspraken in het kader van een transparante gemeentelijke arbeidsmarkt:

  • Uiterlijk 1 juli 2015 word door het A+O-fonds Gemeenten een nieuwe webomgeving gelanceerd die de bestaande regionale gemeentelijke vacaturesites verbindt en één ingang creeert. Alle projecten, klussen en functies die open worden gesteld door gemeenten zijn via deze webomgeving te vinden. Medewerkers kunnen een eigen profiel aanmaken en op basis daarvan bekijken hoe hun positie op de arbeidsmakrt. is. Op deze site worden ook informatie en instrumenten gebundeld voor medewekrers zoals aanbod van ontwikkelscans, loopbaanscans, informatie over EVC-trajecten.
  • Gemeenten gaan het EVC-instrument inzetten voor medewerkers zonder startkwalificatie. Elke gemeentelijke medewerker die kan en wil beschikt binnen 5 jaar over een EVC-startkwalificatie op minimaal MBO-2 niveau. Via EVC kan de inzetbaarheid van medewerkers worden verbreed en kunnen kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Deze afsrpaak wrodt via de personeelsmonitor gemonitord. Het jaar 2013 geldt als nulmeting.

Naar het akkoord cao gemeenten 2013 - 2015 (PDF)