kenniscentrum-evc-logo-wit

 

De minister van Defensie stelt in een brief aan de TK over de beleidsdoorlichting van het Flexibel Personeelssysteem (FPS) bij Defensie, dat EVC als instrument het meeste toegevoegde waarde heeft.

De beleidsdoorlichting concludeert dat het aannemelijk is dat het FPS heeft bijgedragen aan de doelstelling talentontwikkeling van de militair. Met de invoering van verschillende instrumenten heeft Defensie hiervoor meer mogelijkheden geschapen. De toegevoegde waarde van de verschillende instrumenten afzonderlijk varieert echter. Een groepsgewijze vorm van de Erkenning Verworven Competenties (EVC) draagt het meest bij en het elektronisch portfolio het minst.

Een van de aanbevelingen in het eindrapport is: benader de instrumenten voor talentontwikkeling integraal en veranker deze in de personeelsprocessen. De conclusies en aanbevelingen van de beleidsdoorlichting FPS worden meege-nomen bij de doorontwikkeling van het FPS.

Naar de brief van de minister van Defensie