kenniscentrum-evc-logo-wit

 

De Europese richtlijnen voor validering van non-formeel en informeel leren (30 april 2015) zijn geschreven voor individuen en organisaties die verantwoordelijk zijn voor het initiatief, de ontwikkeling, implementatie en praktijk van validering.

Deze stakeholders opereren op verschillende niveaus (Europees, nationaal, sectoraal en lokaal) en in verschillende contexten (publiek, privaat en vrijwilligerswerk; opleiding en training en arbeidsmarkt). De bedoeling van de richtlijnen is om de voorwaarden voor implementatie te verduidelijken, te wijzen op de keuzes die gemaakt moeten worden in de verschillende stadia van het proces.

Het laatste hoofdstuk geeft schematisch weer hoe de verschillende stappen die gezet moeten worden met elkaar samenhangen.

Naar het document: European guidelines on validating of non-formal en informal learning (PDF)