kenniscentrum-evc-logo-wit

 

De Canon beroepsonderwijs is een verzameling artikelen over verschillende onderwijsinhoudelijke zaken in het mbo en de volwasseneneducatie. Geschreven door experts uit onderzoek, beleid en het werkveld en uitgegeven door het ecbo. Een van de artikelen betreft het begrip leeruitkomsten.

Canon beroepsonderwijs
De wet- en regelgeving voor het mbo en de volwasseneneducatie is ingewikkeld en aan veranderingen onderhevig. Tegelijkertijd is er veel onderzoek gedaan naar allerlei thema’s die met het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie te maken hebben. De Canon beroepsonderwijs is een gids in deze complexe wereld. Per thema maakt de Canon beroepsonderwijs onderzoek, wet- en regelgeving, websites en deskundigen toegankelijk. Zo heeft u altijd relevante kennis over het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie op een snelle en overzichtelijke manier voorhanden.

Leeruitkomsten in het mbo
Een van de thema's in de canon is Leeruitkomsten in het mbo. Sommigen mensen leren het liefst op de werkvloer, anderen liever via formele opleidingen. Dat maakt het lastig om ’kennis en kunde’ van de beroepsbevolking op hun juiste waarde te schatten. Zeker wanneer werkenden uit verschillende landen afkomstig zijn. Wat weer een belemmering vormt voor vrij verkeer van arbeid. Vandaar dat de Europese Commissie zich sterk maakt voor de systematiek van leeruitkomsten: a shift to learning outcomes. Waar gaat het om? En wat betekenen die leeruitkomsten voor het Nederlandse mbo?

Een brug tussen diversiteit aan leertrajecten en waarborging van leeruitkomsten
Een taai dossier is het, de aansluiting tussen (deeltijd)onderwijs en wat werkenden al kunnen en kennen. Zeker wanneer die werkenden uit verschillende Europese landen komen. Diversiteit en flexibiliteit in leertrajecten kunnen een bijdrage leveren aan de Europese economie. Flexibele leertrajecten maken het mogelijk om meer mensen een leven lang te laten leren. Tegelijkertijd is vergelijkbaarheid van belang. Immers, meer inzicht in wat iemand weet en kan, kan de arbeidsmobiliteit ten goede komen, en daarmee de flexibiliteit van de Europese beroepsbevolking.

Gemeenschappelijk raamwerken om te kunnen vergelijken
Om transparantie te bevorderen zijn gemeenschappelijke raamwerken ontwikkeld voor onder meer niveauaanduiding van kwalificaties (EQF / NLQF) en een systematiek om kwalificaties op te delen in onderdelen en ze te koppelen aan studiepunten (ECVET). En een essentiële voorwaarde om dat soort raamwerken te kunnen toepassen is het gebruik van leeruitkomsten. Europa dringt daarom al enige tijd aan op het gebruik van leeruitkomsten, iets wat door Cedefop, het Europees agentschap voor middelbaar beroepsonderwijs, wordt omschreven als de shift to learning outcomes.

Lees meer: http://www.canonberoepsonderwijs.nl/Leeruitkomsten-in-het-mbo