kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Dat een diploma Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg uitgereikt wordt aan tien medewerkers is niet op zich niet uniek. Maar het bijzondere in dit geval is dat deze medewerkers hun ervaring en deskundigheid konden bewijzen en verzilveren via een EVC-traject dat gebaseerd was op ECVET-eenheden. En dat is nieuw in Nederland.

Naast de gebruikelijke belangstelling bij een diplomering van het thuisfront en collega’s, waren daarom bij de diploma-uitreiking ook vertegenwoordigers aanwezig van de VGN en Calibris. Felicitaties werden o.a. uitgesproken door Peter Mertens (lid van de Raad van Bestuur ASVZ ), Regina Kleingeld (Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren) en Wietske Piek (directeur MBO College ROC Ter AA).

Sleutel tot succes
Als belangrijke succesfactor werd de effectieve samenwerking tussen ISBW (EVC-aanbieder), ROC ter AA (opleider) en zorgorganisatie ASVZ (werkgever) benoemd.

Hoe kwam diplomering met behulp van EVC en ECVET tot stand? 
Een ECVET-eenheid beschrijft de inhoud van een beroepsonderdeel, bijvoorbeeld Plannen van zorg en ondersteuning. In totaal zes ECVET-eenheden vormen tezamen het totale profiel van het vak Persoonlijk Begeleider. Per eenheid zijn concrete bewijsproducten toegevoegd, zodat het verzamelen van de bewijslast heel efficiënt kan verlopen. 
En omdat die producten vooraf waren ‘goedgekeurd’ door de examencommissie van het ROC, kan het verkrijgen van vrijstellingen voor het opleidingsgedeelte soepel aansluiten op het EVC-traject.  Voor de 10 gediplomeerden gold dat zij in het opleidingsdeel de ECVET-eenheid Verpleegtechnisch handelen moesten behalen en de algemene vakken Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap. Met een EVC-route van 3 maanden en opleidingstraject dat 5 maanden omvatte, hebben zij de totale opleiding (die regulier 3 jaar duurt) kunnen afronden in 35 weken.  De overige 8 deelnemers aan dit maatwerktraject hebben nog enkele maanden nodig om eenheden te behalen die zij in het EVC-traject niet hebben kunnen aantonen. Zo wordt deze opleiding een traject op maat. 

Goed geborgd en efficient
Kortom: kwalitatief goed geborgd en efficiënt qua investering in tijd en kosten, dat maakt deze verkorte opleidingsvariant tot een succesvolle pilot.  en pilot die goed bleek aan te sluiten bij de capaciteiten en ervaringsdeskundigheid van deze groep medewerkers. Vooraf heeft afdeling Opleiden & Leren met hen en hun leidinggevenden goed doorgesproken of zij voldeden aan de criteria voor deelname en de eisen en verwachtingen die gesteld werden aan dit traject.
Wil je meer weten over deze opleidingsvariant? Lees het interview over deze pilot op de site van Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren, www.nplll.nl.