kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Maandag 3 december stuurde de minister van OCW een beleidsreactie naar de Tweede Kamer op de inspectierapporten ‘Examencommissies en ervaringscertificaten. Over evc in het mbo en hbo’ en ’Goed verkort. Over de programmering en verantwoording van (ver)korte opleidingen in het hoger beroepsonderwijs’. Bij de brief gingen als bijlage een analyse over EVC en het inspectierapport ‘Goed verkort’ dat 3 december verscheen.

Belang van leven lang leren

Ontwikkelingen als de economische crisis, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de hogere eisen, die worden gesteld aan kennis- en kwalificatieniveaus van werkenden, maken een leven lang leren tot een noodzaak.

Valideren van competenties

Het is daarbij ook van belang dat competenties die mensen via niet-formeel en informeel leren hebben verworven kunnen worden gevalideerd. Erkenning van verworven competenties (evc) is één van de methoden die voor validering kan worden gebruikt. Inzicht krijgen in wat mensen kennen en kunnen maakt het beter mogelijk om op de juiste plek terecht te komen. Validering van kennis en kunde kan ook de start zijn voor interne of externe doorstroom op de arbeidsmarkt en van activiteiten gericht op loopbaanontwikkeling. Validering draagt bij aan het beter functioneren van de arbeidsmarkt door het vergroten van de duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking. Validering wordt door de sociale partners en de overheid als een belangrijk arbeidsmarktinstrument gezien. De inspectierapporten ‘Examencommissies en ervaringscertificaten. Over evc in het mbo en hbo’ en ’Goed verkort' zijn in dit verband van belang. Gezien de onderlinge raakvlakken zond de minister een geïntegreerde beleidsreactie op beide rapporten.