kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Vanaf 1 januari 2014 is het alleen mogelijk om APK-keurmeester te worden als je in het bezit bent van een diploma MBO-3 niveau (eerste autotechnicus) of via een EVC-procedure.

Dit is onlangs besloten in overleg met de branchepartijen in het Stichting Overleg APK (SO APK). Dit besluit volgt op een onderzoek naar de kwaliteit van keurmeesters. Hieruit zou blijken dat keurmeesters die via de intredetoets zijn ingestroomd, duidelijk mindere kwaliteit leveren bij een APK-keuring. Wie nog met een diploma MBO-2 of lager APK keurmeester wil worden, kan uiterlijk in december aan de intredetoets meedoen. Daarvoor is het wel nodig om voor 1 juli 2013 in te schrijven bij IBKI. Instroom door middel van EVC is ook mogelijk. Met een ervaringscertificaat toont de keurmeester aan dat hij/zij op een MBO-3 niveau werkzaamheden uitvoert. Een EVC-procedure kan aangevraagd worden bij een erkend EVC-aanbieder (IBKI of diverse ROC’s) en is gebaseerd op een proeve van bekwaamheid.

Bronnen: de BOVAG-krant en Autokompas