kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Minister Asscher noemde EVC als instrument voor jongeren zonder formele kwalificatie in het dertigledendebat dat plaatsvond op 17 januari 2013. Dit debat ging over de groeiende jeugdwerkloosheid volgens de laatste cijfers van het CBS.

Minister Asscher: "Ik wil een paar opmerkingen maken over de rol om jongeren als ze eenmaal een baan hebben, ook aan het werk te houden". De overheid speelt daar een ondersteunende maar wel belangrijke rol. In de eerste plaats wordt het gebruik van Erkenning Verworven Competenties (EVC's) gestimuleerd.

Met name die jongeren zonder formele kwalificatie maar met werkervaring hebben daar baat bij. Waarom? Omdat zij er vaak als eerste weer uitvliegen als het conjunctureel tegenzit. Door hen een zekere erkenning van hun competenties en werkervaring mee te geven, worden zij weerbaarder op de arbeidsmarkt. Verder worden best practices van duurzame inzetbaarheid verspreid en wordt de scholing van particulieren gestimuleerd. Dat kan door de aftrekbaarheid van scholingskosten in de inkomstenbelasting. Per 1 januari van dit jaar is de drempel waarboven die kosten mogen worden afgetrokken verlaagd naar 250 euro. Dat stimuleert het investeren in de eigen ontwikkeling en scholing. Omdat juist veel jongeren in flexbanen zitten, wil het kabinet de balans tussen vaste arbeid en flexarbeid herstellen. Jongeren komen nu te vaak terecht in flexbaantjes en oproepcontracten zonder uitzicht op een duurzame carrière. Dat is een van de hoofdonderwerpen waarnaar ik wil kijken, in opdracht van deze Kamer en het regeerakkoord, samen met de sociale partners.

Zie verder