kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Op 4 april kwamen diverse betrokkenen bij het thema Leren en Werken bijeen om samen stil te staan bij de vraag: Hoe kunnen leerwerkloketten het erkennen van verworven competenties (EVC) stimuleren?

De eerste conclusies: de leerwerkloketten kunnen een verbindende rol spelen en werkgevers, werknemers en werkzoekenden bij elkaar brengen en de weg wijzen in alle mogelijkheden van EVC. Leerwerkloketten kunnen, in samenwerking met bijvoorbeeld de werkgeverservicepunten, zichtbaar maken wat er allemaal kan met EVC.

Het Kenniscentrum EVC heeft onderzocht wat het huidige beeld is dat leerwerkloketten hebben van EVC. Wat is volgens de leerwerkloketten de waarde van het erkennen van verworven competenties? En hoe is de betrokkenheid van de regionale partners? Kortom, waar liggen de kansen en waar de uitdagingen? Hoe kun je het erkennen van verworven competenties zo effectief mogelijk organiseren en stimuleren? In de huidige situatie zetten leerwerkloketten EVC vooral in als reactie op de regionale vraag, met een focus op loopbaanontwikkeling en opleidingsdoelen. Daarnaast merken ze dat werkgevers enthousiast zijn en een bredere inzet van EVC zien zitten. Tot slot zien de leerwerkloketten vooral nog kansen bij de ondersteuning door regionale partners, zowel wat betreft beleid als middelen.

Drie praktijkvoorbeelden

Met inspirerende voorbeelden uit de praktijk maakten de drie gastsprekers tijdens deze bijeenkomst (vervolgens) inzichtelijk waar de uitdagingen en de kansen van EVC liggen, zowel voor werkgevers, werknemers en leerwerkloketten.

EVC zet ambtenaar in beweging

EVC-deskundige Joke Bergshoeff heeft in opdracht van het A+O-fonds van Nederlandse Gemeenten onderzoek gedaan naar de ervaringen binnen Nederlandse gemeentes met EVC. Uit de praktijk blijkt dat ambtenaren met EVC sneller hun mbo- en hbo-diploma’s behalen, trotser zijn en meer zelfvertrouwen krijgen. Bovendien kwalificeerden medewerkers zich voor nieuwe functies en ging de kwaliteit van het werk omhoog.  Voor de grote groep medewerkers in de buitendienst is bijvoorbeeld gebleken dat EVC hun kansen en inzetbaarheid kan vergroten. Voor een succesvolle toepassing van EVC is het belangrijk dat er samengewerkt wordt met kwalitatief hoogwaardige EVC- aanbieders. Om het gebruik van EVC verder te stimuleren is daarom het project EVC-hofleveranciers gestart waarbij voorkeursleveranciers van EVC ‘in de etalage’ worden gezet. Op basis van de ervaringen pleit Bergshoeff ervoor om EVC niet als los hulpmiddel in te zetten, maar om het, in combinatie met andere HR-instrumenten die mobiliteit kunnen bevorderen, in te bedden in adviezen op maat voor gemeenten.

Weet wat er in je Rabobankrugzak zit?

Werner Free Bos, teamleider leren en ontwikkeling van Rabobank Zuidwest Brabant illustreerde met zijn presentatie treffend wat de waarde van EVC kan zijn. Werknemers van de Rabobank die al wel op MBO-niveau 4 werkten, maar nog niet beschikten over een MBO-diploma werden gestimuleerd om met een EVC-traject in kaart te brengen wat er al in hun rugzak zat aan ervaringen en competenties. Daarna kregen ze de mogelijkheid om via een opleidingstraject een MBO-diploma te behalen. Belangrijk daarbij, zo stelde Free Bos, is verwachtingsmanagement.  Werknemers hebben vaak een verkeerd beeld van EVC: ‘Telt je veterstrikdiploma ook mee?’ Free Bos vertelde dat ze daarom veel energie hebben gestoken in goede voorlichting. Licht toe wat EVC eigenlijk is en maak duidelijk dat het in kaart brengen van je kwaliteiten op zich al waardevol is, onder meer omdat het wellicht je inzetbaarheid binnen of buiten een bedrijf vergroot. Het verhaal van Free Bos maakt duidelijk dat maatwerk een belangrijke succesfactor is. In samenwerking met aanbieder P3transfer is voor elke betrokken Rabobankwerknemer een individueel opleidingsplan gemaakt waarbij de EVC-rapportages zo nauwkeurig mogelijk vertaald zijn naar opleidingsdoelen. Wat heeft deze werknemer nog nodig om goed gekwalificeerd te zijn? Dat betekende in dit geval dat de werknemers digitaal leerden en aan de hand van praktijkopdrachten, onder begeleiding op de bank, het geleerde direct konden toepassen. Een werknemer die op de bank een hypotheekofferte moet schrijven, kan dat inbrengen in zijn portfolio en is zo een stapje dichterbij dat begeerde diploma. Elke drie maanden studeren opnieuw Rabobankwerknemers af die gemiddeld slechts 68 weken in opleiding zijn geweest. En dat is reden voor een feestje, zowel voor de werknemer, die trotser is, meer zelfvertrouwen heeft en weet wat hij waard is. Maar ook voor de Rabobank, die zo steeds meer gekwalificeerde medewerkers in huis heeft die nu al voldoen aan de eisen van de Wet op het financiële toezicht. En een trotse, gekwalificeerde en gemotiveerde medewerker is ook voor de Rabobank een duurzaam inzetbare medewerker.

EVC is in de metalektro meer dan een opleidingsinstrument

Het erkennen van verworven competenties is echter nadrukkelijk niet alleen een onderwijsverhaal, zo bleek vervolgens uit de presentatie van Henry de Groot, manager ontwikkeling van de stichting A+O (Arbeidsmarkt en Opleiding) Metalektro. De zeer diverse sector is sinds jaar en dag bezig om EVC in de bedrijfstak neer te zetten en dat gaat met vallen en opstaan. EVC wordt nog teveel gezien als een diploma-instrument terwijl in de metaal- en elektrobranche vakmanschap en functie centraal staan. Dat betekent dat er behoefte is aan een andere meetlat dan het behalen van een diploma.  Het erkennen van verworven competenties is zeker waardevol voor de sector, zowel bij de instroom van nieuwe werknemers, de aansluiting tussen school en bedrijf en talentbehoud en duurzame inzetbaarheid. Van belang is daarvoor dat werkgevers en werknemers de waarde van EVC als loopbaaninstrument zien en dat ook de deeltaken van bijvoorbeeld een metaalbewerker als competenties in kaart kunnen worden gebracht. Dan kan het erkennen van verworven competenties ook in de metaal- en elektrosector bijdragen aan duurzame inzetbaarheid.

Stimuleren van EVC – de rol van leerwerkloketten

De centrale vraag van deze netwerkbijeenkomst was: Wat zou de rol van leerwerkloketten kunnen zijn bij het stimuleren van een bredere en effectievere inzet van EVC? In de afsluitende discussie is de conclusie dat de leerwerkloketten bij uitstek geschikt zouden kunnen zijn om daarbij een spilfunctie te vervullen. De leerwerkloketten kunnen de verbinding leggen tussen werkgevers, verschillende brancheorganisaties in de regio, EVC-leveranciers en opleiders die ook trajecten op maat aanbieden. Daarmee kunnen meer mensen hun kwaliteiten in kaart brengen en kunnen zowel werkgevers, werknemers als werkzoekenden profiteren van de erkenning van verworven competenties.  De verbindende rol die de leerwerklokketten zouden kunnen vervullen in het kader van EVC kan vervolgens bovendien een leidraad zijn in de algemene profilering van de leerwerkloketten.