kenniscentrum-evc-logo-wit

 

De gemeente Doetinchem en Kringloop Aktief werken sinds oktober 2009 samen om werkzoekenden een betere kans op de arbeidsmarkt te geven. Een groot aantal werkzoekenden heeft in de afgelopen jaren werkervaring opgedaan bij Kringloop Aktief. Velen hebben daarna een reguliere baan gevonden.

EVC-pilot van start

Een pilotgroep van 8 mensen die nu werkervaring opdoen bij Kringloop Aktief heeft deelgenomen aan een EVC-project. De talenten van deze medewerkers zijn in beeld gebracht en door een onafhankelijke partij vastgelegd in een ervaringsertificaat. Hierdoor hebben de deelnemers zicht op hun talenten en kwaliteiten. Nu kunnen ze deze officieel aantonen en op hun CV vermelden.

Ervaringscertificaten uitgereikt

Antoinette Verveen, afdelingshoofd Werk en Inkomen Doetinchem, reikte de certificaten uit op 23 april. “Het is mooi om te zien wat deze mensen allemaal kunnen en hoe enthousiast ze zijn omdat ze daar nu officieel erkenning voor krijgen”, merkte mevrouw Verveen op. De deelnemers zijn enthousiast over de opgedane ervaring en het certificaat.

Meer kans op werk

De bedoeling is uiteraard dat de kans op een baan groter wordt. Tijdens het traject heeft één deelnemer een betaalde baan aangeboden gekregen en een tweede deelnemer loopt stage met aansluitend een grote kans op een reguliere baan. Werk en Inkomen Doetinchem en Kringloop Aktief gaan binnenkort bekijken of dit project een vervolg kan krijgen.